Papirstop i Stack Bypass-D

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
I dette afsnit beskrives det tilfælde, hvor "Stack Bypass-D" er monteret på hovedenheden. Hvis "Stack Bypass-D" er monteret på "Multi-drawer Paper Deck-E," henvises til Når de valgfrie papirkilder er monteret på Multi-drawer Paper Deck-E.
1
Fjern papir i "Stack Bypass-D".
Forsøg ikke at fjerne fastklemt papir med magt, og gå videre til det næste trin.
Hvis det fastklemte papirs bagkant er på fremførerbakken med 25 mm eller mere
Hvis det fastklemte papirs bagkant kun er på fremførerbakken med 25 mm eller mere, fortsættes til trin 2.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i "Stack Bypass-D".
Åbn "Stack Bypass-D".
Træk derefter forsigtigt fastklemt papir ud fra indersiden i pilens retning.
Hvis papir sidder fastklemt i hovedenheden, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Luk forsigtigt "Stack Bypass-D" på hovedenheden, indtil den klikker på plads.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
A390-02U