Administration af gemte filer

 
Du kan anvende Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at printe, sende eller slette filer, der er gemt i mailboksen, eller I-faxer, der midlertidigt er gemt i I-fax-indbakken.

Administration af filer, der er gemt i en mailboks

Du kan printe eller sende dokumenter, der er gemt i en mailboks. Du kan også redigere gemte dokumenter ved at slette specifikke sider.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Access Received/Stored Files] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
På siden [Mail Box] skal du klikke på nummeret på den ønskede mailboks.
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
Du kan også angive en mailboks ved at indtaste dens nummer i [Box Number (00-99)] og klikke på [Open...].
4
Angiv filen, der skal administreres, og udfør den ønskede handling.
Du kan klikke på ikonet [Type] eller filnavnet for at vise fildetaljer.
Du kan klikke på [Print List] for at printe en liste med filer i mailboksen.
Printning af en fil
Afsendelse af en fil
Fletning af flere filer til én
Indsættelse af fil i en anden fil
Dublering af en fil i en anden mailboks
Ændring af et filnavn
Sletning af sider fra en fil
Sletning af en fil
Sådan ændres indstillingerne for en mailboks
Du kan klikke på [Settings...] på det skærmbillede, der blev vist i trin 4, og ændre navnet og PIN-koden for den valgte mailboks. Angivelse af indstillinger for mailboksen

Administration af dokumenter, der gemmes midlertidigt i boksen til hukommelsesmodtagelse

Du kan printe eller videresende I-faxer, der midlertidigt er gemt i boksen til hukommelsesmodtagelse, ved hjælp af hukommelseslåsen.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Access Received/Stored Files] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Vælg [Memory RX Inbox], og klik på [Memory RX Inbox].
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
4
Vælg dokumentet, og udfør den ønskede handling.
Klik på [Type]-ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.
Printning af et dokument
Videresendelse af et dokument
Sletning af en fil
Sådan tjekkes I-faxer, der blev opdelt ved modtagelsen
Klik på [Divided Data RX Inbox] på skærmbilledet, der blev vist i trin 3, for at vise en liste med I-faxer, der blev opdelt ved modtagelsen. Modtagelse af I-faxer
Sådan indstilles en PIN-kode for boksen til hukommelsesmodtagelse
Du kan ændre PIN-koden til boksen til hukommelsesmodtagelse ved at klikke på [Settings...] på skærmbilledet, der blev vist i trin 4, og føje et tjekmærke til [Set PIN].
Sådan konfigureres indstillinger for hukommelseslås
Du kan indstille, om du vil modtage I-faxer i boksen til hukommelsesmodtagelse, ved at klikke på [Memory Lock Settings...] på skærmbilledet, der blev vist i trin 4.

Administration af dokumenter, der gemmes midlertidigt i den fortrolige faxboks

Du kan printe eller slette I-faxer, der midlertidigt er gemt i den fortrolige faxboks.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Access Received/Stored Files] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Vælg [Confidential Fax Inbox], og klik på nummeret for den ønskede fortrolige faxboks.
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
Du kan også angive en fortrolig faxboks ved at indtaste dens nummer i [Box Number (00-49)] og klikke på [Open...].
4
Vælg dokumentet, og udfør den ønskede handling.
Klik på [Type]-ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.
Printning af et dokument
Sletning af en fil
Sådan ændres indstillingerne for en fortrolig faxboks
Du kan ændre navnet og PIN-koden for den valgte fortrolige faxboks ved at klikke på [Settings...] på det skærmbillede, der blev vist i trin 4.
A390-0H3