Invertering af farver (Negativ/Positiv)

 
Ved at invertere nuancen eller farveforløbet for hele originalen kan du gøre hvide dele af originalen sorte på kopien og sorte områder hvide. Det printede billede ligner et filmnegativ.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Negativ/Positiv>.
5
Tryk på <Luk>.
6
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
A390-08R