Forbedring og justering af kopikvaliteten

Du kan forøge kopikvaliteten ved at udføre finjusteringer, som f.eks. justering af skarpheden og sletning af uønskede mørke kanter. Herudover kan du ændre det visuelle indtryk af kopiresultatet ved at invertere farver.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A390-08H