Enkelt farvevalg

Du kan intuitivt vælge billedkvaliteten med en enkelt knap, f.eks. at have fine farver eller have en retrofinish som f.eks. et gammelt fotografi.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Justér Enkelt farvevalg>.
5
Vælg den ønskede billedkvalitet.
Eksempel på justering:
 Original
 Levende farver
 Rolige farver
 Gør billede lysere
 Gør billede mørkere
 Højlysgengivelse
 Sepia tone
Hvis du vælger <Højlysgengivelse>, justeres billedkvaliteten, så højlyset ikke forsvinder.
Du kan ikke vælge flere typer billedkvalitet på samme tid. Du kan imidlertid ikke vælge <Levende farver> og <Rolige farver> på samme tid, og <Gør billede lysere>, <Gør billede mørkere> og <Højlysgengivelse> kan ikke vælges på samme tid.
6
Tryk på <OK> <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Indstillingerne i <Tilvalg> <Farvebalance> ændres automatisk efter den billedkvalitet, du vælger.
Hvis du vælger <Sepia tone>, vises <Enkeltfarve (Sepiatone)> i <Vælg farve> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.
Hvis du printer et dokument i mailboksen med <Se gemte filer>, kan du ikke angive <Levende farver> og <Rolige farver>.
A390-08U