E-mailunderretning til dig, når kopieringen er færdig

 
Du kan modtage en e-mail, der fortæller dig, at originalerne er færdigkopierede. Ved udførelse af et stort kopijob eller reservationskopier (Grundlæggende kopieringsbetjeninger) er det ikke nødvendigt, du står ved siden af maskinen og venter til printningen er færdig.
Modtageren af e-mailunderretningen skal angives fra adressebogen. Registrér den ønskede modtager på forhånd. Registrering af modtagere i adressebogen
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv kopiindstillingerne efter behov. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
4
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
5
Tryk på <Meddelelse om udført job>.
6
Vælg en e-mailadresse fra adressebogen, og tryk på <OK>.
For informationer om hvordan du viser og bruger adressebogen, kan du se Adressebog.
7
Tryk på <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Dokumenter scannes, og kopieringen starter. Når kopieringen er færdig, sendes e-mailunderretningen til den angivne adresse.
A390-0A0