Registrering af modtagere i adressebogen

 
Du kan registrere en modtagers adresse eller en e-mailadresse i adressebogen, der kan anvendes ved afsendelse af scannede originaler. Du kan også registrere en I-faxmodtager og en mappeplacering på en filserver (IP-adresse og sti) i adressebogen som en modtager.
For at registrere en modtager til dit eget brug skal du logge på med personlig godkendelsesadministration. Administration af brugere
Registrering/redigering/sletning af modtagere kan også udføres fra følgende skærmbilleder:
<Adressebog> på skærmen Grundlæggende scanningsfunktioner  Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler 
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér modtagere>.
3
Tryk på <Registrér ny modtager>.
4
Vælg de funktioner, du vil registrere.
Vælg de funktioner, der skal anvendes for modtageren, fra <E-mail>, <I-fax> eller <Fil>.
5
Tryk på <Navn>  indtast destinationsnavnet, og tryk på <OK>.
6
Vælg adresselisten fra <Personlig adressebog>, Brugergruppeadresselister, <Adresseliste 1> til <Adresseliste 10> og <Adressebog for admin.>.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)
Hvis du vil registrere modtageren til dit eget brug, skal du vælge <Personlig adressebog>.
Hvis du vil registrere en modtager, som kun administrator kan redigere, skal du vælge <Adressebog for admin.>.
Hvis du deler destinationen med en registreret brugergruppe, skal du vælge en registreret brugergruppeadresseliste.
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10> kan betragtes som 10 separate adressebøger. Klassificerer du en adresseliste efter afdelinger eller efter forretningspartnere, er de nemmere at finde, når du angiver en modtager. Det er også nemmere at administrere en adresseliste, hvis du ændrer deres navne til navnet på afdelingen eller forretningspartneren (<Omdøb adresseliste>).
Du kan også administrere brugergruppeadresselister ved kun at give administrationen mulighed for at registrere/redigere destinationer fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). <Brug Brugergruppes adresseliste>
7
Konfigurér indstillinger afhængigt af den funktion, der blev valgt i trin 4.
E-mail
I-fax
Filserver
8
Tryk på <OK>  <Luk>.
Når modtagere administreres med adgangsnumre, skal du indtaste adgangsnummeret (Begrænsning af adgang til modtagere, der er registreret i adressebogen), når du har trykket på <Næste> i trin 8.
Hvis du forsøger at sende til en filserver, hvor <Bekræft før afsendelse> er indstillet til <Til>, vises et skærmbillede, der beder sig om at indtaste brugernavn og password. I dette tilfælde skal du indtaste det tidligere indstillede password. Ønsker du at registrere en filserver i en gruppeadresse, skal du indstille <Bekræft før afsendelse> til <Fra>. Du kan ikke sende til en gruppeadresse inklusive en filserver, hvor <Bekræft før afsendelse> er indstillet til <Til>.
Flere modtagere, der er registreret i adressebogen, kan kombineres til en gruppe. Få flere oplysninger under Registrering af flere modtagere som en gruppe.
Hvis du vil ændre eller slette oplysningerne om de modtagere, der er registreret i adressebogen, kan du se Redigering af de registrerede modtagere i adressebogen.
Du kan kun bruge UPN, hvis du sender til en computer, der tilhører et domæne, styret af Active Directory.
TIP
Hvis LDAP-serveren allerede er registreret i maskinen (Registrering af LDAP-serveren), kan du søge efter modtagere og registrere dem i adressebogen. Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>  <Registrér modtagere>  <Registrér ny modtager>  <Registrér fra LDAP-server>, og søg efter modtagere ved hjælp af <Søg efter betingelser> eller <Søg efter navn>.
Når brugernavnet og passwordet er korrekt, men søgeresultatet er tomt, skal du kontrollere tidsindstillingen både på LDAP-serveren og maskinen. Hvis LDAP-serverens og maskinens tidsindstillinger er fem eller flere minutter forskellige, kan søgning ikke udføres.
Hvis der vises flere modtagere som søgeresultater, kan du registrere op til 256 af dem på én gang.
De oplysninger, der kan hentes via LDAP-serveren, består kun af navne og adresser. Registrer andre oplysninger fra <Detaljer/Redigér> efter behov.
Du kan ikke søge efter modtagere på en LDAP-server fra både betjeningspanelet og Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) på samme tid.
Når der søges efter modtagere på en LDAP-server fra maskinens betjeningspanel, kan du angive fire søgebetingelser. På den anden side, når der søges efter modtagere på en LDAP-server fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), kan du kun angive én søgebetingelse.
Du skal muligvis angive brugernavn og password. Indtast det brugernavn og password for den maskine, der er registreret på LDAP-serveren. Hvis godkendelsesinformation ikke bruges, skal du søge med tomme felter til brugernavn og password i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Angivelse/registrering af destinationer fra afsendelseshistorikken
Du kan angive modtagere og registrere modtagere til adressebogen fra afsendelseslisten på skærmen <Status Monitor>. Så undgår du at skulle angive adressen direkte, og du undgår også at sende til en forkert modtager, fordi du har angivet den forkerte adresse.
Når du angiver en modtager: <Status Monitor> <Send> <Joblog> vælg modtageren, som der skal sendes til <Angiv som sendemodtager> <OK>
Når du registrerer en modtager: <Status Monitor>  <Send> <Joblog> Vælg den modtager, der skal registreres <Registrér modtager> Registrer modtageren fra registreringsskærmen for hver modtagertype.
Kontrol af status og log for scannede dokumenter
A390-062