Justering af billedets forreste kant

Hvis det printede billede på outputpapiret i fremføringsretningen er flyttet tilbage eller frem fra den korrekte placering, kan det forkert justerede billede muligvis korrigeres ved at justere margenen ved papirets forreste kant.
Du kan også foretage justeringen ved at bruge guidearket eller testsiden.
1
Tryk på <Skift> for <Justér billedplacering>.
2
Tryk på <Brug ikke scanner> eller <Justér manuelt>.
Denne procedure er ikke nødvendig, hvis den valgfrie “Duplex Color Image Reader Unit-P” og “Sensing Unit-B” ikke er installeret.
Hvis du indtaster forskellen fra den målte længde på testsiden:
Du kan justere billedpositionen på lange ark ved at udskrive en testside for lange ark. Justeringen kan gøres mere effektiv end med den testside, der udskrives med <Print testside> under <Justér billedplacering>. (Testsiden for det lange ark kan hentes på webstedet med onlinehåndbogen).
Tryk på <Print testside>.
Indtast det antal testsider, som du vil udskrive, og tryk på <Næste>.
Hvis billedplaceringen varierer meget, kan korrektionens nøjagtighed forbedres ved at printe flere testsider og anvende gennemsnittet af den målte længde.
Vælg en papirkilde, der indeholder en brugerdefineret papirtype, og tryk på <Start print>.
Testsiden bliver printet.
Gå tilbage til skærmbilledet <Justér billedplacering>, og mål længden på 'e' på for- og bagsiderne af den printede testside.
Standardformat
Langt ark
Standardværdi: 'e' = 20,0 mm
Indtast forskellen i længden mellem den målte værdi for 'e' og standardværdien (20 mm) for for- og bagsiderne.
Hvis den målte længde af 'e' for eksempel er 21,0 mm, skal du indtaste -1,0 mm for <Justering af forrest knt (e)>.
Hvis den målte længde for 'e' for eksempel er 19,0 mm, skal du indtaste +1,0 mm for <Justering af forrest knt (e)>.
Forskellen på 1,0 mm mellem den målte længde og standardværdien korrigeres.
Tryk på <OK>.
Prøv om nødvendigt at printe testprintet igen og derefter tjekke korrektionsstørrelsen.
Hvis du korrigerer placeringen af printede billeder:
Tjek billedplaceringen på outputtet.
* Fremføringsretning
Mål længden på 'e', som er afstanden fra printområdets forreste kant til papirets forreste kant, og indtast forskellen fra standardværdien (20 mm).
Hvis den målte længde for 'e' for eksempel er 21,5 mm, skal du indtaste -1,5 mm for <Justering af forrest knt (e)>.
Hvis den målte længde for 'e' for eksempel er 18,5 mm, skal du indtaste 1,5 mm for <Justering af forrest knt (e)>.
Forskellen på 1,5 mm mellem den målte længde og standardværdien korrigeres.
Tryk på <OK>.
Prøv om nødvendigt at printe igen og derefter tjekke korrektionsstørrelsen.
Når du igen åbner skærmbilledet, når du har lukket det med tryk på <OK>, returnerer skærmens værdier til '0'. Men den justerede værdi er stadig aktiv i feltet Total. Hvis du gentager trinnet, så tjek længden på 'e' på den nye testside, og indtast den nye værdi.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
Du kan også korrigere billedplaceringen ved at bruge værdien fra registermærkerne, som vist herunder. Tjek, om centerlinjen for registermærket og testsidens kant flugter, og justér billedplaceringen som følger:
Hvis registermærkets centerlinje overlapper præcist med kanten af testsiden, er det unødvendigt at justere billedplaceringen.
Hvis registermærkets centerlinje falder uden for kanten af testsiden (dvs. at registermærkets centerlinje IKKE printes), skal du undersøge, hvilket nummer på registermærket testsidens linje er ved siden af, og indtaste den positive værdi.
Hvis registreringsmærkets centerlinje falder inden for testsidens kant, skal du undersøge, hvilket nummer på registreringsmærket testsidens linje er ved siden af, og indtaste den negative værdi.
Registermærkets centerlinje falder uden for testsidens kant
Registermærkets centerlinje overlapper testsidens kant nøjagtigt
Registermærkets centerlinje falder inden for testsidens kant

Indtast "+4" for at justere

Justeret korrekt

Indtast "-6" for at justere
A390-06U