<Vedligeholdelse>

Angiv indstillingerne for vedligeholdelse.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Vedligeholdelsesstatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Vedligeholdelse>
Systemadministratoren, der deltog i Canon autorisationsprogrammet, kan anvende Vedligeholdelsesstatus. I denne status kan du udskifte delene, justere eller rense maskinen, kontrollere vedligeholdelsesdriftsloggen og vise fejlloggen.
Andre brugere end administratorerne bør ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner i ændring af indstillingerne ved at kontakte Canon Danmark.

<Skal password for vedligeholdelsesstatus initialiseres?>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Vedligeholdelse>
Initialiserer passwordet til vedligeholdelsesstatus.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Skal password for vedligeholdelsesstatus initialiseres?>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
A390-0JY