<Importér/Eksportér>

Angiv indstillingerne for import/eksport af data.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Importér fra USB-hukommelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Importér/Eksportér>
Du kan importere alle indstillingsinformationerne fra en USB-hukommelsesenhed.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Importér fra USB-hukommelse>
<Gem resultat af import på enhed>: <Til>, <Fra>
<Gem resultat af import på USB>: <Til>, <Fra>
<Dekrypteringspassword>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Hvis USB-hukommelse allerede er forbundet til maskinen, genkendes pågældende USB-hukommelse som det medie, der skal bruges til import, også selvom du tilslutter en ny USB-hukommelse. Tryk på   fjern den tilsluttede USB-hukommelse indsæt den ønskede USB-hukommelse.

<Eksportér til USB-hukommelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Importér/Eksportér>
Du kan eksportere alle indstillingsinformationerne til en USB-hukommelsesenhed.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Eksportér til USB-hukommelse>
<Krypteret password>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Du kan ikke vælge, hvilke indstillinger der skal eksporteres, når du eksporterer til USB-hukommelse. Alle indstillinger importers i batch.
Hvis USB-hukommelse allerede er forbundet til maskinen, genkendes pågældende USB-hukommelse som det medie, der skal bruges til eksport, også selvom du tilslutter en ny USB-hukommelse. Tryk på   fjern den tilsluttede USB-hukommelse indsæt den ønskede USB-hukommelse.

<Resultatrapport for import>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Importér/Eksportér>
Vælg at printe en rapport med importresultater.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Resultatrapport for import>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Rapporter skrives på det følgende sprog.
Hvis maskinens skærmsprog indstilles til japansk lige efter importprocessen: Japanese
Hvis maskinens skærmsprog indstilles til noget andet end japansk lige efter importprocessen: Dansk

<Begræns Import/eksport fra webtjenester>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Importér/Eksportér>
Vælg, om du vil begrænse import- og eksporthandlinger med andre webapplikationer end Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns Import/eksport fra webtjenester>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
A390-0LS