<MEAP-indstillinger>

Angiv MEAP-indstillingerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Print systeminformationer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Du kan printe informationer for MEAP-applikationer og visse systemapplikationer som en rapport. Printning af en liste over indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Print systeminformationer>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Brug TLS>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om du vil anvende TLS-kommunikation, når en MEAP-applikation bruges, til at tilgå maskinen via en webbrowser.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Brug TLS>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du skal konfigurere nøglen og certifikatet inden angivelse af denne indstilling til <Til>. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
Ændringer udført for denne indstilling anvendes også på <Use TLS> i <Remote UI>.

<Bekræft TLS-certifikat vha. MEAP-applikation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om du vil verificere TLS-servercertifikater og deres almindelige navne (CN), når der anvendes TLS-kommunikation til en MEAP-applikation.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Bekræft TLS-certifikat vha. MEAP-applikation>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Tilføj emner til verificering>: <CN>: Til, Fra
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug DNS-caching>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om der skal gemmes DNS-oplysninger fra vellykkede søgninger via et MEAP-program i hukommelsen. Du kan også indstille en udløbsdato, hvis du vælger at gemme oplysninger midlertidigt.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Brug DNS-caching>
<Til (Ubegrænset brug)>, <Til (Angiv periode)>, <Fra>
Når <Til (Angiv periode)> er valgt:
<Gyldighedsperiode>: 1 til 60 til 120 sek.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug denne enheds proxy-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om proxyindstillingerne for maskinen skal bruges med MEAP-applikationer. Indstilling af proxy
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Brug denne enheds proxy-indstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tilføj X-FRAME-OPTIONS til HTTP Header>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Når HTTP-serveren returnerer et svar, tilføjer den X-FRAME-OPTIONS til overskriften for at forhindre indhold, der er oprettes af andre servere, i at overlappe hinanden.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tilføj X-FRAME-OPTIONS til HTTP Header>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
A390-0LL