<Sikkerhedsindstillinger>

Angiv indstillingerne for forbedring af maskinens sikkerhed.

<Godkendelses-/passwordindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv indstillingerne for forbedring af den effektive sikkerhed af passwordet og godkendelsesfunktionen.

<Krypteringsindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv indstillingerne for forbedring af krypteringssikkerheden.

<Indstillinger for Systemgodkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv, om du vil bruge funktionerne til systemverificering og -beskyttelse.
<Kontrollér system ved opstart>: Verificerer integriteten af firmwaren og MEAP-applikationerne, når maskinen starter.
<McAfee Embedded Control>: Forbedrer systemets pålidelighed, når maskinen kører, ved hjælp af funktionen McAfee Embedded Control for at forhindre uautoriserede ændringer eller kørsler af programmer. Dette er kun tilgængeligt, når <Kontrollér system ved opstart> er <Til>.
 
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for Systemgodkendelse>
<Kontrollér system ved opstart>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Med <Kontrollér system ved opstart> genstartes maskinen, når du ændrer indstillingen fra <Fra>  <Til> eller når du trykker på <OK> uden at ændre stillingen fra <Til>. For at bevare <Til>-indstillingen skal du trykke på <Nej> på bekræftelsesskærmen og derefter trykke på <Annullér> på <Indstillinger for Systemgodkendelse>-skærmen.
Når <Kontrollér system ved opstart> er indstillet til <Til>
Starten tager længere tid, end når den er indstillet i <Fra>, fordi der udføres systemverificering.
Følgende hændelser og resultater registreres i enhedsadministrationsloggen. Administration af loggene
Hændelse
Verificering af firmware, verificering af MEAP-program
Resultat
Gennemført, mislykket
Hvis der vises en kode på skærmen, når du tænder maskinen, skal du kontakte Canon Danmark.
Når <McAfee Embedded Control> er indstillet til <Til>
Maskinen er flere minutter om at genstarte, efter at du har angivet denne indstilling første gang.
<Systemgodk. monitor> vises på skærmen <Hjem>, og du kan bruge dette til at bekræfte, at maskinen fungerer korrekt, eller til at kontrollere poster i logfilen for uautoriseret betjening osv.
A390-0LU