<Brugeradministration>

Angiv indstillingerne for styring af maskinens brugere.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Godkendelsesadministration>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>
Angiv indstillingerne for styring af maskinens brugere ved hjælp af godkendelsesprogram.

<Indstillinger for informationer til systemadm.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>
Indstil maskinens systemadministratoroplysninger. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for informationer til systemadm.>
<Systemadministrators ID>: 7654321 (højst syv cifre)
<Systemmanager PIN>: 7654321 (højst syv cifre)
<Systemadministrator>
<E-mailadresse>
<Kontaktinformation>
<Kommentar>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings

<Administration af Afdelings-ID>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>
Vælg, om du vil administrere brugere i grupper ved at knytte brugere til afdelings-ID'er. Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Administration af Afdelings-ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Registrér PIN>
<Registrér>, <Redigér>, <Slet>, <Begræns funktioner>*1
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Registrér>/<Redigér> er valgt:
<Afdelings-ID>, <PIN>, <Slå grænser til/fra og vælg sidegrænser>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Slå grænser til/fra og vælg sidegrænser> er valgt:
<Total printgrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Total farveprintgrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Samlet S/H printbegrænsning>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Farvekopigrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Sort/hvid kopibegrænsning>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Farvescangrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<S/H scannebegrænsning>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Farveprintgrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Sort/hvid printbegrænsning>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Sidetotaler>
<Slet>, <Print liste>, <Slet alle totaler>, <Stor2 Tællerstyring>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tillad printjob med ukendt ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillad fjernscannejob med ukendt ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillad Sort/hvid-kopi/-printjob>*1
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillad Sort/hvid printjob>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
*1 Angiver elementer, der kun vises, hvis godkendelse med afdelings-ID er indstillet som login-servicen.
A390-0LA