<Netværk>

Angiv netværksindstillingerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Leveringsrapport>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Du kan udskrive indstillingerne i <Netværk>. Printning af en liste over indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Leveringsrapport>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Hvis denne indstilling er slået <Fra>, kan du ikke ændre indstillingerne knyttet til netværket. Hvis der opstår fejl knyttet til netværksforbindelsen, vises forskellige meddelelser heller ikke. Annullering af lås af netværksindstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
-

<TCP/IP-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv de indstillinger, der muliggør, at maskinen kan bruges på et TCP/IP-netværk.

<Formatér værtsressourcer MIB til RFC2790>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om host-ressourcernes MIB overholder specifikationerne i RFC2790.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Formatér værtsressourcer MIB til RFC2790>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Godkendelsesmetode for dedikeret port>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv godkendelsesmetoden for den dedikerede port.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Godkendelsesmetode for dedikeret port>
<Indstilling 1>, <Indstilling 2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis indstillingen er angivet til <Indstilling 2>, vil kommunikation med en dedikeret port ske ved hjælp af en sikker tilstand. Du vil derfor muligvis ikke kunne oprette forbindelse fra software til enhedsadministration elle drivere osv.

<Prioriteringsindstillinger for Dvale>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv en prioritet for enten hastigheden for opvågning fra dvalestatus eller strømbesparende forbrug under dvalestatus.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Prioriteringsindstillinger for Dvale>
<Tid til afslutning>, <Energibesparelse>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

[Sessionsindstillinger]

Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings]
Brugeren logges automatisk ud, når der ikke er udført nogen handlinger i en angiven periode, når der er logget ind med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Du kan indstille tiden, indtil brugeren er logget af. Indstilling af timeouttiden efter der er logget på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Denne indstilling kan kun angives ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
A390-0JE