<Timer-/energiindstillinger>

Angiv indstillingerne tid, strømforbrug osv.
 
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Justér tid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan justere tiden i minutter.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Justér tid>
00:00 til 23:59, i spring à et minut
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Selv hvis tiden ændres fra 23:59 til 00:00, bliver datoen ikke ændret.

Indstillinger for dato og tid

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Det er meget vigtigt at indstille dato og tidspunkt. For instruktioner om at konfigurere indstillingen kan du se Indstilling af datoen/klokkeslættet.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for dato og tid>
Indstilling af dato og tid (12 cifret tal)
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tidszone>: UTC-12:00 til UTC+00:00 til UTC+14:00
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sommertid>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Startdato> (<Måned>/<Dag>/<Tid> (0 til 23)),
<Slutdato> (<Måned>/<Dag>/<Tid> (0 til 23))
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsformat>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan vælge, om der skal vises tid i 24-timer notation eller i 12-timer notation.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tidsformat>
<24 timer>, <12 timer>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan du reducere den tid, det tager, før du kan udføre handlinger på skærmen og scanne originaler, når der er tændt for strømmen.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når denne funktion er aktiveret
Der bruges strøm på standby, også selvom der er slukket for strømmen.
Der lyder en tone, når maskinen tændes. (Maskinen kan dog muligvis ikke starte hurtigt, og der afgives muligvis ikke en lyd, afhængigt af maskinens status.)
Hvis du indstiller <Tone f Energibesp./Dvale> i <Lydstyrkeindstillinger> til at afgive lyd, lyder der en tone, når maskinen slukkes.
Selvom denne funktion er indstillet til "Til", starter maskinen ikke hurtigt i følgende situationer:
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen under nogen af betingelserne herunder
Der er gået mere end 110 timer siden hurtig start
Arbejder med job
Job er reserveret
Sikkerhedskopiering af data
Adgang til maskinen via netværk
Efter angivelse af indstillinger der kræver genstart af maskinen
Fejl er opstået
Brug af statussen Begrænset funktionalitet
Strømkablet er frakoblet, efter der er slukket for hovedstrømmen
MEAP-applikationer, der ikke understøtter hurtig start, er installeret på maskinen
Ved tænding af maskinens hovedstrøm i løbet af 20 sekunder efter der er slukket for hovedstrømmen
Ved tænding af maskinens hovedstrøm, efter at der er gået otte timer siden maskinen blev slukket
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

<Tid for automatisk nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan angive tidsperioden, hvorefter du automatisk logges ud, og touchpanelet vender tilbage til standardindstillingerne.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tid for automatisk nulstilling>
0 min=Fra, 10 til 50 sekunder i trin på 10 sekunder, 1 til 2 9 minutter i trin på et minut.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis login-tjenesten bruges, logger maskinen automatisk brugeren af, når tid for automatisk nulstilling udløber.
Det skærmbillede, der vises efter automatisk nulstilling, afhænger af følgende indstillinger.
Indstilling 1: Indstillingerne i [Visual Message Settings] (når [When to Display] er indstillet til [After Logout/Auto Reset])
Når visuel meddelelse ikke er indstillet, eller det skærmbillede, der er angivet i Indstilling 2, vises, efter at det viste skærmbillede med visuel meddelelse er lukket.
Indstilling 2: Indstillingerne i <Funktion efter auto-nulstilling>
Når <Startfunktion> er indstillet, vises det skærmbillede, der er angivet i <Standardskærm ved start/gendannelse> (Indstilling 3).
Når <Valgt funktion> er indstillet, vises funktionen før automatisk nulstilling. (De angivne indstillinger og indtastede værdier for hver funktion ryddes.) Indstillingerne under <Valgt funktion> vises muligvis ikke korrekt, og det skærmbillede, der er angivet i <Standardskærm ved start/gendannelse>, vises muligvis.
Indstilling 3: Indstillingerne i <Standardskærm ved start/gendannelse>

<Begræns tid for automatisk nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan generelle brugere ikke indstille <Tid for automatisk nulstilling> og <Funktion efter auto-nulstilling>.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Begræns tid for automatisk nulstilling>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Funktion efter auto-nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille, om den indstillede standardskærm for <Standardskærm ved start/gendannelse> i <Præferencer> eller den skærm umiddelbart før vises ved start, når den automatisk nulstilling starter.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Funktion efter auto-nulstilling>
<Startfunktion>, <Valgt funktion>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis Visuel meddelelse er indstillet til at blive vises, efter Automatisk nulstilling starter, vises skærmbilledet Visuel meddelelse først, uanset denne indstilling. Konfiguration af funktionen Visuel meddelelse

<Automatisk lukningstid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Med Auto nedlukning: Hvis touchpanelet på maskinen er ledig i en bestemt periode, efter det er gået i dvale, lukker maskinen automatisk.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Automatisk lukningstid>
0 t.=Fra, 1 til 4 til 8 timer i intervaller på én time
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Selvom maskinen betjenes fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), lukker maskinen automatisk ned, hvis maskinens touchpanel er ledigt i en vis tidsperiode. Der kan opstå en fejlfunktion, specielt hvis maskinen automatisk lukker ned under import. Indstil <Automatisk lukningstid> til <0> ved import af data.
Der kan muligvis ikke ske en automatisk nedlukning, afhængigt af forholdene, som maskinen bruges under.

<Ugentlig timer for automatisk lukning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den tid, hvor maskinen automatisk skal lukke ned på de forskellige ugedage. Hvis du bruger denne funktion, skal du ikke selv lukke maskinen manuelt hver dag.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Ugentlig timer for automatisk lukning>
Søn til lør, 00:00 til 23:59 i intervaller på 1 minut
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis både <Automatisk lukningstid> og <Ugentlig timer for automatisk lukning> er indstillet, får <Automatisk lukningstid> prioritet.

<Automatisk dvaletid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille tiden, indtil maskinen automatisk går i dvaletilstand, hvis der ikke udføres nogen betjeninger.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Automatisk dvaletid>
10 sek., 1 min, 2 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 t, 90 min., 2 t
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Vi anbefaler, at standardværdien bruges til denne indstilling.

<Energiforbrug i dvalestatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den mængde af energi, som maskinen forbruger i dvale.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Energiforbrug i dvalestatus>
<Lav>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis maskinen er sluttet til en computer med et USB-kabel, kan maskinen, afhængigt af tidsindstillingen for at gå i dvale, måske ikke modtage data korrekt. Væk maskinen fra dvale, og udfør derefter jobbet igen.
Niveauet af energiforbrug kan være det samme, som når <Høj> er indstillet, endda når <Lav> er indstillet, afhængigt af statussen på maskinen.
Hvis energiforbrugsniveauet er indstillet til <Lav>, kan kommunikationsfejl forekomme, afhængigt af den netværkshjælpesoftware, du bruger. For at undgå dette skal du trykke på energibesparelsestasten for at annullere dvalestatussen inden brug af maskinen.

<Ugentlig timer for autodvale>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den tid, hvor maskinen automatisk skal gå i dvalestatus på de forskellige ugedage.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Ugentlig timer for autodvale>
<Søndag> til <Lørdag>, 00:00 til 23:59, i trin på ét minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller både <Automatisk dvaletid> og <Ugentlig timer for autodvale>, får indstillingen <Automatisk dvaletid> prioritet.

<Tidsindst. for Automatisk justering af forløb>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan udføre den automatiske justering af forløb på et angivet tidspunkt hver dag.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tidsindst. for Automatisk justering af forløb>
<Søndag> til <Lørdag>, 00:00 til 23:59, i trin på ét minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsindstillinger for afslutning af dvalestatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille det tidspunkt, hvor maskinen gendannes efter energibespare-/dvalestatus.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Energibesp/Tidsindst. f afslutn. af dvalestat.>
00:00 til 23:59, i spring à et minut
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Energisparer for lim-indbindingsenhed> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den tid, der skal gå, inden "Perfect Binder-F" går i energisparestatus.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Energisparer for lim-indbindingsenhed>
0=Fra, 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 t., 90 min., 2 t., 3 t., 4 t.
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Afslut Energisparer for lim-indbindingsenhed> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille, om du automatisk vil deaktivere energisparestatussen for "Perfect Binder-F", når energisparestatussen på hovedenheden er deaktiveret.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Afslut Energisparer for lim-indbindingsenhed>
<Synkronisér m. hovedenhed>, <Synkronisér ej m. hovedenhed>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
A390-0JC