Indstilling af netværksmiljøet

Maskinen kan sluttes til et netværk ved hjælp af "imagePRESS Server." Udfør den nødvendige opsætning, som dit miljø kræver.
Dette afsnit beskriver netværksforbindelsen med et LAN-kabel og netværksindstillingerne på betjeningspanelet. For detaljer om netværksindstillingerne kan du se håndbogen til "imagePRESS Server."
Til sikker brug
Hvis du slutter maskinen til et netværk uden passende sikkerhedsforholdsregler, er der risiko for, at maskinen kan blive udsat for uautoriseret adgang fra tredjeparter. Indstil netværkssikkerheden for at sikre vigtige data og informationer. Konfiguration af indstillingerne for netværkssikkerhed

Bekræft inden udførelse

Følg proceduren herunder for at oprette en forbindelse til et netværk.
 
 
Tjek først.
Er maskinen og "imagePRESS Server" tilsluttet korrekt? For detaljer henvises til betjeningshåndbogen til "imagePRESS Server" og Tilslutning til et kablet LAN.
Er opsætningen af "imagePRESS Server"-netværket udført? Hvis opsætningen ikke er udført, kan du ikke bruge enhederne på et netværk, heller ikke efter udførelse af følgende trin.
Afhængigt af dit miljø skal du måske ændre indstillingerne for netværkskommunikationssystemet (halv dupleks/fuld dupleks) og Ethernet-typen (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T). Kontakt netværksadministratoren for yderligere detaljer.
 
 
Aktivér netværksindstillingerne på maskinen.
 
 
Slut maskinen til en router.
Er LAN-kablets stik sat forsvarligt i det rigtige sted? Sæt stikket i, indtil det klikker.
For en trådløs LAN-forbindelse skal du tjekke forbindelsen mellem maskinen og routeren.
 
 
Tjek, at den korrekte forbindelse er oprettet.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) fra en computer (Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)). Hvis skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises, er forbindelsen oprettet.
Når <Energiforbrug i dvalestatus> er indstillet til <Lav>
Afhængigt af hjælpesoftwaren kan kommunikationen mislykkes, hvis maskinen er i dvaletilstand. Annullér maskinens dvaletilstand, inden indstilling af netværksmiljøet. Aktivering af dvaletilstand
A390-04S