Ääniasetukset

Laite tuottaa ääniä eri tilanteissa, esim. kun käyttöpaneelin painikkeita tai kosketusnäytön painikkeita painetaan, tai kun tapahtuu virhetoiminto. Voit määrittää, asetetaanko kukin ääni erikseen vai ei.
1
Valitse <Äänenvoimak. asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Määritä kaikki vahvistus-/varoitusäänet ja valitse <Sulje>.
Asetusnimikkeet
Kuvaus
<Syöttöääni>
Ääni kuuluu joka kerta, kun käyttöpaneelin tai kosketusnäytön painiketta painetaan
<Väärä Syöttöääni>
Ääni kuuluu virheellisen painiketoiminnon yhteydessä tai kun syötetään numero, joka on asetusalueen ulkopuolella
<Tarvikkeiden lisäys -ääni>
Ääni kuuluu, kun väriä on vähän jäljellä
<Alkup. puuttuu -ääni>
Ääni kuuluu, jos alkuperäisiä asiakirjoja on jäänyt valotuslasille toiminnon päätyttyä
<Virheääni>
Ääni kuuluu, kun tapahtuu virhetoiminto, kuten paperitukos tai toimintahäiriö
<Työ valmis -merkkiääni>
Ääni kuuluu, kun jokin toiminto, kuten kopiointi tai skannaus, on valmis
<Unitilan merkkiääni>
Äänimerkki kuuluu, kun laitteeseen kytketään virta tai siitä katkaistaan virta, kun asetat <Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle> -asetukseksi <Kyllä>. (Tilanteesta riippuen laite ei ehkä pikakäynnisty, jolloin merkkiääntä ei kuulu.)
<Sisäänkirjausääni>
Ääni kuuluu, kun kirjautuminen onnistuu
3
Valitse <OK>.
A391-05X