Perustoiminnot

Tässä luvussa kuvataan perustoiminnot, jotka ovat yhteisiä kaikkien toimintojen käytölle, kuten käyttöpaneelin käyttäminen. Tässä luvussa annetaan myös tietoja kosketusnäytön lukemisesta ja käyttämisestä. Se on pääasiallinen tapa ohjata toimintoja pääyksiköstä.

Kosketusnäytön käyttäminen

Tässä osassa kuvataan käyttöpaneelin painikkeiden käyttö erilaisia toimintoja tehtäessä, kuten säädettäessä ja tarkistettaessa asetuksia. Tässä osassa kuvataan lisäksi, miten tekstiä ja numeroita lisätään. Tätä toimintoa tarvitaan esim. tietojen tallentamiseen osoitekirjaan.

Laitteeseen kirjautuminen

Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen kirjaudutaan kirjautumisikkunan ollessa näkyvissä.

Kosketusnäytön muokkaaminen

Tässä osassa kuvataan, miten järjestetään painikkeet ja muokataan valikot, jotta kosketusnäytön ikkunoita on helpompi käyttää.

Töiden peruuttaminen

Tässä jaksossa kerrotaan miten aktiiviset lähetys- tai tulostustyöt peruutetaan.

Ääniasetukset

Tässä osassa kerrotaan, miten määritetään ääniasetukset, kuten syötön onnistuminen tai virheilmoitukset.

Lepotilaan siirtyminen

Tässä osassa kerrotaan miten asetetaan lepotila.

Vastaanottajien tallentaminen

Tässä osassa kerrotaan, miten vastaanottajat tallennetaan osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin faksien tai skannattujen asiakirjojen lähettämistä varten.
A391-053