Epätasaisen tummuuden korjaaminen

Jos tummuus on epätasainen tulostuksen aikana, suorita <Korjaa epätasaisuus>. Tummuutta voi korjata useilla eri tavoilla: korjaus automaattisella säädöllä tunnistusyksikön avulla, Korjaus densitometrillä kaupallisen mittalaitteen avulla, Visuaalinen korjaus ja Skannerikorjaus (valinnainen).
Jos haluat lisätietoja <Tulostuspalv. korjaus> -asetuksesta, katso imagePRESS Server -käyttöopasta.

Automaattinen epätasaisen väripinnan korjaus (lisävaruste)

Tällä toiminnolla voit korjata automaattisesti lievää epätasaisuutta jota ilmenee harmaasävyjen alueella tulostetussa kuvassa.
Tämä tila voidaan asettaa, kun Sensing Unit-B on asennettu.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu><Korjaa epätasaisuus><Automaattinen korjaus>.
2
Valitse <Täyssäätö> tai <Pikasäätö>.
3
Valitse paperilähde, joka sisältää testisivuina käytettävää paperia ja valitse <OK>.
4
Valitse <Aloita korjaaminen>.
Testisivu tulostetaan ja <Korjaa epätasaisuus> -ikkuna tulee uudelleen näyttöön säädön päätyttyä.
Jos testisivujen tulostamiseen ei ole paperia, näyttöön tulee kehotus lisätä paperia. Lisää paperia näytön ohjeiden mukaisesti.

Korjaus densitometrillä

Mittaa tulostamasi testisivu kaupallisella densitometrillä ja korjaa haaleat alueet lisäämällä mitatut tummuusarvot.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Korjaa epätasaisuus> <Densitometrikorjaus>.
2
Valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
3
Mittaa testisivu densitometrillä.
Mittaa tulostetun testisivun merkinnät 0–8 (tai 1–7) ja kirjaa ylös havaitut tummuusarvot.
Merkintöjen alue
Testisivua varten käytettävän paperin koon mukaan merkki voidaan tulostaa välille 0–8 tai 1–7.
4
Valitse <Hienosäätö> ja syötä sitten tummuusarvot.
Lisää vaiheessa 3 mittaamasi ja kirjaamasi tummuusarvot kohdissa 0–8 (tai 1–7).
Valitse <Hienosäätö> kullekin värille ja syötä tummuus kaikille väreille.
5
Valitse <OK>.
6
Valitse <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Korjauksen jälkeen tulostetaan testisivu.
7
Jos testisivussa ei ole virheitä, valitse <Tall. ja viimeistele>.
Jos testisivun tummuus on korjauksen jälkeen epätasainen, suorita kohdassa Visuaalinen korjaus kuvattu toimenpide.

Visuaalinen korjaus

Arvioi tulostamasi testisivu visuaalisesti ja suorita korjaus määrittämiesi tummuuden säätöarvojen mukaan. Käytä tätä toimintatapaa, jos sinulla ei ole densitometriä tai jos korjaus ei onnistu.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Korjaa epätasaisuus> <Visuaalinen korjaus>.
2
Valitse <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
3
Tarkista testisivu visuaalisesti ja määritä tummuuden säätöarvot.
Tulostettujen merkintöjen alue voi olla -6 – +6 tai -5 – +5 testisivun paperikoon mukaan.
4
Valitse avattavasta luettelosta tummuusalue, jota haluat säätää.
Kun Duplex Color Image Reader Unit-P tai Sensing Unit-B ei ole asennettuna, pudotusvalikko ei tule näkyviin.
5
Valitse <Hienosäätö> ja syötä sitten tummuusarvot.
Kirjoita tummuusarvot vaiheessa 3 visuaalisesti arvioimiesi tulosten mukaan (-6 – +6 tai -5 – +5).
Jos haluat lisätä tummuutta, lisää plusarvo. Jos haluat vähentää tummuutta, lisää miinusarvo.
Valitse <Hienosäätö> kullekin värille ja syötä tummuus kaikille väreille.
Säätöohjeet
Kun Duplex Color Image Reader Unit-P tai Sensing Unit-B on asennettu
Jos haluat säätää 0,05 tiheyseroa, suurenna tai pienennä arvoa noin 30 yksiköllä.
Kun Duplex Color Image Reader Unit-P tai Sensing Unit-B ei ole asennettuna
Jos haluat säätää 0,05 tiheyseroa, suurenna tai pienennä arvoa noin 4 yksiköllä.
6
Valitse <OK>.
7
Valitse <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Korjauksen jälkeen tulostetaan testisivu.
8
Jos testisivussa ei ole virheitä, valitse <Tall. ja viimeistele>.

Skannerikorjaus (valinnainen)

Voit korjata tummuuden skannaamalla tulostamasi testisivun. Laite määrittää automaattisesti tummuuden korjauksen arvot ja korjaa epätasaisuudet.
Tämä säätö voidaan tehdä, kun Duplex Color Image Reader Unit-P on asennettu.
Jos lisävarusteena saatava Sensing Unit-B on asennettu, tätä tilaa ei voi käyttää.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säädä kuvan laatu>  <Korjaa epätasaisuus>  <Skannerikorjaus>.
2
Valitse <Täyssäätö> tai <Pikasäätö>.
3
Valitse käytettävä paperi ja valitse sitten <OK>.
4
Valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
5
Aseta testisivu syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
Muuta skannauspaikkaa painamalla <Skannaa käyttämällä valotuslasia> tai <Skan. käyt. syöt.lait.>.
Aseta testisivu näytön ohjeiden mukaisesti.
6
Paina <Aloita skann.>.
Testisivu skannataan.
Sulje syöttölaite, kun käytät valotuslasia.
Kun <Pikasäätö> on valittu vaiheessa 2, jatka vaiheeseen 10.
Kun painat <Skannaa käyttämällä valotuslasia>, käyttöpaneelin näyttö vaihtuu valotuslasilta skannauksen näyttöön. Kun testisivu kuitenkin tulostetaan seuraaville paperityypeille, valotuslasilta skannauksen näyttö tulee automaattisesti näkyviin. <Skannaa käyttämällä valotuslasia> ei tule näkyviin.
Paksu 5–8, 1-puolinen päällystetty, 1-puol. pääll. ohut, 2-puolinen päällystetty, 2-puol. pääll. ohut, Mattapintainen, Mattapintainen ohut
7
Paina <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
8
Aseta testisivu syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
Aseta testisivu näytön ohjeiden mukaisesti.
9
Paina <Aloita skann.>.
Testisivu skannataan.
Sulje syöttölaite, kun käytät valotuslasia.
10
Poista testisivu.
A391-076