Alusta kaikki data/asetukset

 
Voit palauttaa kaikki laitteen asetukset tehtaan oletusarvoihin. Kaikki tallennuslaitteeseen jääneet tiedot korvataan nolladatalla tai muulla arvolla, joka estää luottamuksellisen tiedon vuotamisen kun tallennuslaite vaihdetaan tai hävitetään. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan alustamisen suorittamiseen.
Varmista ennen alustamista että mitään asiakirjoja ei käsitellä tai odota käsittelyä. Nämä asiakirjat poistetaan kun alustaminen suoritetaan.
Älä sammuta laitetta alustamisen aikana. Se voi aiheuttaa vikoja laitteen muistiin.
Alustaminen saattaa kestää 30 minuuttia tai enemmän. Laitetta ei voi käyttää alustamisprosessin aikana.
Ennen alustamista
Varmuuskopioi tärkeä data tai vie se tiedostona.
Laitteeseen tallennetut tiedot Datan varmuuskopiointi/Palauttaminen
Laitteen asetustiedot Asetustietojen tuonti/vienti
Käyttäjän todennustiedot, jotka on tallennettu paikalliseen laitteeseen, henkilökohtaista todentamisen hallintaa varten Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
MEAP-sovelluksen käyttöoikeustiedostot MEAP-sovellusten hallinta
MEAP-sovelluksiin tallennetut tiedot (Ohjeet datan varmuuskopiointiin: katso jokaisen MEAP-sovelluksen käyttöopas.)
Kun käytetään salasanaa turvakäytännön asetusten suojaamiseen
Laitteen asetusten alustaminen edellyttää salasanaa. Jos haluat lisätietoja turvallisuuskäytäntöjen asetuksista, katso imagePRESS Server -käyttöopasta.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Alusta kaikki data/asetukset>.
3
Valitse <Kyllä>.
Alustaminen on suoritettu. Kun prosessi on valmis, laite käynnistyy uudelleen ja Alusta kaikki data/asetukset -raportti tulostetaan.
Kun <Tässä laitteessa on käytössä turvallisuuskäytäntöjä.>-viesti on näytössä, turvavastaavan on syötettävä salasana. Lisätietoja, ota yhteys laitteenne turvavastaavaan.
Vaikka työlokin tiedot voidaan poistaa alustamalla kaikki data/asetukset, tulos Alusta Kaikki Data/Asetukset -raportin tulostuksesta tallennetaan tulostuslokiin.
VINKIT
On myös mahdollista valita yksittäisiä laitteen asetuksia ja palauttaa ne tehtaan asetusarvoihin. Asetukset/tallennus
A391-0J3