Asetustietojen tuonti/vienti

Laitteen data kuten Osoitekirjan vastaanottajat, käyttäjäasetusten tiedot ja erilaiset asetukset voidaan viedä ja tallentaa tietokoneeseen. Vietyä dataa voi myös tuoda laitteeseen tietokoneesta. Laitteesta viety data voidaan tuoda muihin Canon-monitoimitulostimiin, jolloin uuden laitteen asetusten kokoonpano on helpompaa, kun esimerkiksi hankitaan korvaava laite. Lisätietoja asetuksista, jotka voidaan tuoda, on kohdassa Asetukset/tallennus. Kun tuot tai viet, voit määrittää tuodaanko tai viedäänkö kaikki laitteen data, vai ainoastaan tietty data.
Nimeä pääkäyttäjä hallitsemaan toimintoja
Nimeä pääkäyttäjä jolla on Pääkäyttäjän valtuudet suorittaa datan tuonti/vientitoimintoja. Kun data on tuotu, Osoitekirjan tiedot, käyttäjäasetukset, verkon asetukset ja muu data korvataan, mikä voi estää joidenkin toimintojen toimimista oikein tai aiheuttaa ongelmia laitteen käytössä. Ole varovainen kun tuot dataa.
Älä katkaise laitteen virtaa ennen kuin tuonti tai vienti on valmis
Valmistuminen saattaa kestää useita minuutteja. Älä katkaise laitteen virtaa ennen kuin prosessi on valmis. Jos teet niin, seurauksena voi olla datan menetys tai laitteen virhetoiminto.
Seuraavia toimintoja/prosesseja ei voida suorittaa tietojen tuonnin/viennin aikana:
Töiden lähettäminen
Töiden välittäminen
I-faksityöt
Raportin tulostus
Tuominen/vieminen valitusti
Laitetietojen toimitus
Lokeron varmuuskopio
Erätuonti/erävienti
Tuonti/vienti kohteesta/kohteeseen iW Function Flow
Henkilökohtaisen/jaetun painikkeen tuominen/vieminen
Päivitys Tallenna/Päivitä ohjelmisto -toiminnolla
Mukautettujen asetusten synkronoiminen*
Käyttö laitteen kosketusnäytöstä
Käyttö Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Verkkosivun sisällön hakeminen Internet-toiminnolla
Internet-toiminnon virhenäytön näyttäminen
Etäosoitekirjan käyttäminen
Laitteen siirtäminen lepotilaan
* Jos asetuksia synkronoidaan (mukaan lukien keskeytyksissä oleminen / keskeytystilaan siirtyminen), henkilökohtaisten asetusten arvoihin liittyvien tietojen ja ryhmän hallinnan tietojen synkronointi keskeytetään.
Tietojen tuontia/vientiä ei voida suorittaa, kun seuraavat toiminnot/prosessit ovat kesken:
Töiden lähettäminen
Töiden välittäminen
I-faksityöt
Raportin tulostus
Tuominen/vieminen valitusti
Laitetietojen toimitus
Lokeron varmuuskopio
Erätuonti/erävienti
Tuonti/vienti kohteesta/kohteeseen iW Function Flow
Henkilökohtaisen/jaetun painikkeen tuominen/vieminen
Päivitys Tallenna/Päivitä ohjelmisto -toiminnolla
Mukautettujen asetusten synkronoiminen*
Verkkosivun sisällön hakeminen Internet-toiminnolla
Internet-toiminnon virhenäytön näyttäminen
Etäosoitekirjan käyttäminen
Laitteen sammutuksen suorittaminen
Virhekoodin näyttäminen
* Jos asetuksia synkronoidaan (mukaan lukien keskeytyksissä oleminen / keskeytystilaan siirtyminen), henkilökohtaisten asetusten arvoihin liittyvien tietojen ja ryhmän hallinnan tietojen tuontia/vientiä ei voi suorittaa.
Älä tuo tai vie eri näytön kielillä
Jos näytön kielet eroavat vievän laitteen ja tuovan laitteen välillä, asetusarvot saattavat korruptoitua, aiheuttaen laitteen virhetoiminnon.
Älä muokkaa vietyjä tiedostoja.
Älä avaa ja muokkaa vietyjä XML-tiedostoja, sillä se voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.
Kun tuodaan muuhun Canon-monitoimitulostimeen kuin tähän laitteeseen
Joitakin asioita voidaan tuoda. Asetukset/tallennus
Kun käytetään salasanaa turvakäytännön asetusten suojaamiseen
Turvakäytännön asetukset voidaan tuoda vain jos turvakäytännön asetusten salasana tuovassa ja vievässä laitteessa on sama, tai jos salasanaa ei ole asetettu tuovalle laitteelle. Jos salasanaa ei ole asetettu tuovalle laitteelle, vievässä laitteessa muodostettu salasana asetetaan tuovalle laitteelle.
Mukautettujen asetusten synkronoiminen
Kun mukautettujen asetusten (asiakas) synkronointi aloitetaan, synkronoitavien tietojen (mukaan lukien Osoitekirja) tuominen ja vieminen estetään. Lisätietoja mukautettujen asetusten synkronoinnista löytyy kohdasta Useiden Canon-monitoimitulostinten asetusten synkronoiminen. Lisätietoja muokattujen asetusten synkronoitavista kohteista löytyy kohdasta Mukautettavien kohtien luettelo. Tietoja ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat tuontia ja vientiä mukautettujen tietojen synkronoinnin aikana, on kohdassa Asetusten ja muiden kohteiden tuonnin/viennin rajoitusten poistamista koskevat ehdot.

Tietojen tuominen muokattujen asetusten (asiakas) synkronoinnin aloittamisen jälkeen

Tuo tiedot alla olevien ohjeiden mukaisesti ja synkronoi tiedot sen jälkeen.
1
Lopeta mukautettujen asetusten synkronointi asiakaslaitteella. Asetusten synkronoimisen aloittaminen
2
Tuotaessa olemassa olevien käyttäjien/ryhmien tietoja varmuuskopioi tiedot ja poista käyttäjien/ryhmien tuotavat tiedot palvelinlaitteelta. Synkronointiasetusten määrittäminen (palvelinlaite tai palvelin-/asiakaslaite)
3
Tuo asiakaslaitteelle lisättävät tiedot, kun asiakaslaitteen synkronointi on pysäytettynä.
4
Synkronoi asiakaslaite palvelinlaitteen kanssa.

Asetusten ja muiden kohteiden tuonnin/viennin rajoitusten poistamista koskevat ehdot

Tuonti/vienti on mahdollista, jos alla kuvatut kohteiden ehdot täyttyvät.
Erätuonti/erävienti
Vienti
Tuonti
Personal Setting Information
Mahdollista vain, jos molemmat ehdot ja täyttyvät
Ei käytettävissä
User Group Address List
Mahdollista vain, jos molemmat ehdot ja täyttyvät
Ei käytettävissä
Tuominen/vieminen valitusti
Vienti
Tuonti
Personal Setting Information (kaikki)
Mahdollista vain, jos molemmat ehdot ja täyttyvät
Mahdollista vain, jos ehto täyttyy
User Group Address List (kaikki)
Mahdollista vain, jos molemmat ehdot ja täyttyvät
Mahdollista vain, jos ehto täyttyy
User Group Address List01–User Group Address List20
Ei mahdollista (toimintoa yksittäisten osoitekirjojen viemistä varten ei ole)
Mahdollista vain, jos ehto täyttyy
:
Suorittaminen on mahdollista vain 15 minuutin kuluessa siitä, kun käyttäjätietojen vienti mukautettujen asetusten (palvelin) synkronoinnin aikana on valmisteltu onnistuneesti.
:
Suorittaminen on mahdollista vain, jos palvelimen/asiakaslaitteen yhteyden kohde on "localhost:8443".
Ohjeita käyttäjätietojen viennin valmistelemiseen on kohdassa Synkronointiasetusten määrittäminen (palvelinlaite tai palvelin-/asiakaslaite). Ohjeita osoiteluetteloiden tuomiseen on kohdassa Asetusten tuominen erikseen.
A391-0H5