Käytettävissä olevien vastaanottajien rajoittaminen

 
Voit asettaa rajoitukset valittavissa oleville vastaanottajille. Voit esimerkiksi rajoittaa vastaanottajiksi vain ne jotka on tallennettu Osoitekirjaan tai LDAP-palvelimelle. Henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnassa voit rajoittaa lähetysvastaanottajaksi käyttäjän oman s-postiosoitteen tai edeltäkäsin määritetyn kansion. Voit myös rajoittaa toimialueita jotka voidaan määrittää vastaanottajiksi. Rajoittamalla lähetysvastaanottajia voit ehkäistä tietovuodot jotka saattavat aiheutua toimintahäiriöistä tai väärinkäytöstä. Pääkäyttäjän tai Laitevastaavan oikeudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.
Jotkut alla kuvatuista vastaanottajien rajoituksista eivät ehkä ole käytettävissä kun ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on käytettävissä. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järjestelmän käyttäminen

Uusien vastaanottajien estäminen

Vastaanottajat, jotka voidaan valita lähetettäessä skannattuja asiakirjoja, voidaan rajoittaa niihin, jotka on tallennettu osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin, niihin, jotka on tallennettu <Suosikkiasetukset>- tai <Lähetä itselle> -kohtaan, tai niihin, jotka voidaan hakea LDAP-palvelimella. Kun tämä toiminto on käytettävissä, käyttäjät eivät voi määrittää vastaanottajia syöttämällä aakkosnumeerisia merkkejä.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Rajoita uusien vast.ott. määrää>.
3
Valitse toiminnot joilta haluat rajoittaa uudet vastaanottajat.
4
Valitse <Kyllä> <OK>.

Sähköpostin vastaanottajan rajoittaminen <Lähetä itselle> -valintaan

Voit asettaa rajoituksen siten, että käyttäjä joka kirjautuu henkilökohtaisella autentikoinnilla voi lähettää skannattuja asiakirjoja vain omaan s-postiosoitteeseensa. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että s-postiosoite on rekisteröitävä käyttäjätietoihin. Koosta käyttäjätiedot ennen kuin suoritat seuraavat toimenpiteet.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Rajoita S-postin lähetystä itselle>  <Kyllä>  <OK>

Tiedostolähetyksen vastaanottajan rajoittaminen omaan kansioon

Voit asettaa rajoituksia siten, että henkilökohtaisella autentikoinnilla kirjautuvat käyttäjät voivat lähettää skannattuja asiakirjoja vain Henkilökohtaiseen kansioonsa (Henkilökohtaisten kansioiden määrittäminen.)
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Rajoita tied. lähetystä henk.koht. kansioon>  <Kyllä>  <OK>

Lähetysvastaanottajien toimialueen rajoittaminen

Voit rajoittaa s-posti- ja I-faksivastaanottajat siten, että vain tietyn toimialueen vastaanottajat ovat käytettävissä. Kun toimialue on määritetty, voit myös asettaa sallitaanko lähetykset alitoimialueisiin.
 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <S-posti/I-faksiasetukset>  <Rajoita lähetyksen vast.ottajien toimialueita.>  Valitse <Kyllä> asetukseen <Rajoita lähet. toimialueisiin>  <Tallenna>  Määritä vastaanottajan toimialue  <OK>  Valitse <Salli> tai <Hylkää> asetukseen <Lähetä alitoimialueeseen>  <OK>  <OK>
Voit tallentaa enintään kolme toimialuetta.
A391-0F9