Osoitekirjan kohteet

Tässä osassa kuvataan kaikki osoitekirjan sarakkeet. Katso tietoja tästä osasta, kun muokkaat CSV-tiedostoja.
Otsikko
Otsikko
Vaaditaan
Huomautuksia
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Kyllä
Kiinteä arvo
# CharSet: UTF-8
Kyllä
Kiinteä arvo
# dn: fixed
Kyllä
(vaaditaan pikavalintapainikkeessa olevalle osoitekirjalle)
Osoittaa, että kohteen nimeä käsitellä pikavalintapainikkeena. Syöte vaaditaan vain, kun tuontikohde on pikavalintapainikkeessa oleva osoitekirja.
Tämä lisätään, kun viedään pikavalintapainikkeessa olevasta osoitekirjasta, joten tätä ei tarvitse lisätä uudelleen tuonnin aikana.
# SubAddressBookName: Osoitekirjan nimi
Kyllä
Kirjoita osoitekirjan nimi kaksoispisteen (:) jälkeen ja lisää väliin välilyönti. Jos osoitekirjalla ei ole nimeä, jätä kaksoispisteen jälkeen oleva osa tyhjäksi.
# DB Version: 0x010a
Kyllä
Kiinteä arvo
# Crypto Version: 2
Ei
Jätä tämä osa tyhjäksi, jos luot uuden osoitekirjan CSV-tiedoston.
# Crypto Attribute: pwd
Ei
Jätä tämä osa tyhjäksi, jos luot uuden osoitekirjan CSV-tiedoston.
Jos otsikossa on "Crypto"-viittaus, se tarkoittaa, että salasanamääre on salattu. Kuitenkin kun tämä tieto syötetään uuteen luotuun CSV-tiedostoon tai kun muokataan viedyn CSV-tiedoston salasanamäärettä, salausta ei voida tehdä tavalla, joka mahdollistaa laitteen purkaa salauksen oikein. Poista tässä tapauksessa kyseinen osa otsikosta.
Body
Määritteen nimi
Kuvaus
Vaaditaan
Huomautuksia
objectclass
Objektin luokka (vastaanottajan tyyppi)
Kyllä
Ilmaisee vastaanottajan tyypin. Vaadittu määrä vaihtelee tämän arvon mukaan. Kirjoita yksi seuraavista.
Sähköpostille: email
I-faksille: ifax
Tiedostopalvelimelle (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Ryhmälle: groupfids
cn
Vastaanottajan nimi
Ei
Kirjoita UTF-8-merkistökoodina. Muuten vastaanottajan nimi jätetään tyhjäksi.
cnread
Foneettinen merkistö
Ei
Näytetään "foneettisena", jos näytön kieleksi on asetettu "japani".
cnshort
Pikavalintapainikkeen nimi
Ei
Kirjoita UTF-8-merkistökoodina. Muuten pikavalintapainikkeen nimi jätetään tyhjäksi.
subdbid
Osoitekirjan numero
Ei
Määritä, mihin osoitekirjaan Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa tiedot tuodaan. Ei tarvita, kun kirjoitetaan CSV-tiedostoon.
mailaddress
Sähköpostiosoite
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä määre vaaditaan sähköposti- ja I-faksivastaanottajille.
dialdata
Faksinumero
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
uri
IP-faksin käyttämä URI-osoite.
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
url
Tiedostopalvelinvastaanottajan isäntänimi.
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä määre vaaditaan tiedostopalvelinvastaanottajille. Voit käyttää vain kirjaimia ja symboleita.
path
Tiedostopalvelinvastaanottajan tiedostopolku
Ei
Voit käyttää vain kirjaimia ja symboleita.
protocol
Protokolla
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä määre vaaditaan tiedostopalvelinvastaanottajille. Kirjoita yksi seuraavista.
SMB:lle: smb
FTP:lle: ftp
WebDAV:lle: addonprotocol0225
username
Tiedostopalvelinvastaanottajaan sisäänkirjautumisen käyttäjänimi
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä määre vaaditaan FTP-tiedostopalvelinvastaanottajille. Käyttäjätunnus vaaditaan kirjautumiseen tiedostolähetyksen vastaanottajille, joten se vaaditaan myös todennusta käyttäville tiedostolähetysten vastaanottajille, kuten SMB ja WebDAV.
pwd
Tiedostopalvelinvastaanottajaan sisäänkirjautumisen salasana
Ei
Tämä määre vaaditaan tiedostolähetysten vastaanottajille, jotka käyttävät todennusta.
member
Ryhmävastaanottajan jäsen
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä määre vaaditaan ryhmävastaanottajille.
indxid
Vastaanottajalle määritetty järjestysnumero
Kyllä
Tämä määre vaaditaan, jos tuontikohde on pikavalintapainikkeessa oleva osoitekirja. Tästä numerosta tulee pikavalintapainikkeen numero. Muissa tapauksissa kirjoita numero väliltä 201–1 800.
enablepartial
Asetus tietojen jakamiseksi, kun lähetetään sähköpostia
Ei
Syötä joko "on" tai "off".
sub
Tiedostopalvelinvastaanottajan aliosoite
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
faxprotocol
Faksiprotokolla
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
ecm
Ilmaisee ECM:n käytön.
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
txstartspeed
Faksauksen aloituksen lähetysnopeus
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
commode
Faksin liikennöintitapa
Kansainväliseen lähetykseen liittyvä asetus
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
lineselect
Valittu faksilinja
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
uricommode
IP-faksin liikennöintitapa
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
uriflag
IP-faksin käyttämän URI-osoitteen lippu.
Kyllä
(vaaditaan tietyille vastaanottajatyypeille)
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
pwdinputflag
Asetus, jolla salasanan syöttö vaaditaan jokaiselle lähetykselle
Ei
Syötä joko "on" tai "off".
ifaxmode
I-faksitila (yksinkertainen/täysi)
Ei
Kirjoita joko "simple" tai "full".
transsvcstr1
I-faksien välityspalvelun merkkijono 1
Ei
Kirjoita enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä ja symbolia.
transsvcstr2
I-faksien välityspalvelun merkkijono 2
Ei
Kirjoita enintään 16 aakkosnumeerista merkkiä ja symbolia.
ifaxdirectmode
I-faksin suoralähetys
Ei
Syötä joko "on" tai "off".
documenttype
I-faksin asiakirjatyyppi
Ei
Kirjoita yksi seuraavista.
Lähetys värillisenä: cl
Lähetys mustavalkoisena: bw
bwpapersize
Sallittu paperikoko, kun lähetetään I-faksi
Ei
bwcompressiontype
Käytetty pakkausmuoto, kun lähetetään I-faksi
Ei
bwpixeltype
Sallittu väriavaruus, kun lähetetään I-faksi
Ei
bwbitsperpixel
Sallittu bittimäärä, kun lähetetään I-faksi
Ei
bwresolution
Sallittu tarkkuus, kun lähetetään I-faksi
Ei
clpapersize
Sallittu paperikoko, kun lähetetään värillinen I-faksi
Ei
clcompressiontype
Käytetty pakkausmuoto, kun lähetetään värillinen I-faksi
Ei
Kiinteä arvo on "jpeg".
clpixeltype
Sallittu väriavaruus, kun lähetetään värillinen I-faksi
Ei
Kiinteä arvo on "rgb".
clbitsperpixel
Sallittu bittimäärä, kun lähetetään värillinen I-faksi
Ei
Kiinteä arvo on "8".
clresolution
Sallittu tarkkuus, kun lähetetään värillinen I-faksi
Ei
accesscode
Suuntanumero
Ei
Kirjoita enintään seitsemän numeroa.
uuid
UUID, jolla tunnistetaan vastaanottaja.
Ei
Tätä ei tarvita, kun luodaan uusi CSV-tiedosto.
cnreadlang
Foneettisen merkistön koodi
Ei
Näytetään "foneettisena", jos näytön kieleksi on asetettu "japani". Kirjoita käytettävä koodi. Kirjoita japanille (SJIS) arvo "ja".
enablesfp
Ei käytössä
Ei
Tämä kohde ei ole käytössä, joten arvoa ei tarvitse kirjoittaa.
memberobjectuuid
Käytetään omille osoitelistoille / käyttäjäryhmän osoitelistoille
Ei
loginusername
Käytetään omille osoitelistoille / käyttäjäryhmän osoitelistoille
Ei
logindomainname
Käytetään omille osoitelistoille / käyttäjäryhmän osoitelistoille
Ei
usergroupname
Käytetään omille
osoitelistoille / käyttäjäryhmän osoitelistoille
Ei
personalid
Käytetään omille osoitelistoille / käyttäjäryhmän osoitelistoille
Ei
A391-0H8