Kuvan siirtäminen

 
Tällä toiminnolla voit tehdä kopioita koko kuva siirrettynä sivun reunaa kohti tai sivun keskelle. Siirrä kuva kun haluat tehdä sivulle tyhjän tilan johon voi esimerkiksi lisätä tekstiä ja kuvia.

Kuvan siirtäminen kulmaan tai keskelle

Voit tehdä reunukset kuvan ympärille kopioimalla paperille, joka on suurempaa kuin alkuperäinen, tai pienentämällä kopioidun kuvan paperikokoa pienemmäksi. Näillä reunuksilla kuvan voi siirtää paperin reunaan tai keskelle.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Siirto>.
5
Valitse <Siirto kesk./kulmaan> ja valitse kuvan siirtosuunta.
Valitse siirtosuunta nuolipainikkeella tai valitsemalla <Keskellä>.
6
Valitse <OK>  <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.

Siirtoetäisyyden määrittäminen

Jos tyhjää tilaa ei ole siksi että alkuperäinen ja paperi ovat samankokoiset, tai jos haluat siirtää kuvaa vain muutaman millimetrin, määritä siirtoetäisyys.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Siirto>.
5
Valitse <Numeropainikkeet> ja määritä siirtoetäisyys.
Valitse <Aseta> kohdassa <Etupuoli> ja määritä siirtoetäisyys. Paina ylös/alas/vasen/oikea-painikkeita jotka ilmaisevat suunnan ja syötä siirtoetäisyys numeropainikkeilla.
Jos haluat siirtää kuvan taustapuolelle molempia puolia kopioitaessa, <Taustapuoli> -asetus on valittava. Jos haluat siirtää samaan paikkaan kuin etupuolella, valitse <Sama kuin etupuolella>. Jos haluat siirtää symmetrisesti, valitse <Vastakkainen etupuoleen nähden>. Jos haluat siirtää eri paikkaan kuin etupuolelle, valitse <Aseta> ja määritä siirtoetäisyys.
6
Valitse <OK>  <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
A391-09L