<Tarkista huoltotapa>

Tietoja tarvikkeiden vaihtamisesta ja juuttuneen paperin poistamisesta on esimerkkivideossa.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Vaihda värikasetti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Ylläpito>  <Tarkista huoltotapa>
Toistaa esimerkkivideon, joka selittää, miten värikasetit vaihdetaan. Voit toistaa tämän esimerkkivideon, vaikka vaihto ei olisikaan tarpeen, niin että ymmärrät toimenpiteet etukäteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vaihda värikasetti>
Näyttää värikasetin vaihtotavan
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-

<Vaihda hukkavärisäiliö>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Ylläpito>  <Tarkista huoltotapa>
Toistaa esimerkkivideon, joka selittää, miten hukkavärisäiliö vaihdetaan. Voit toistaa tämän esimerkkivideon, vaikka vaihto ei olisikaan tarpeen, niin että ymmärrät toimenpiteet etukäteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vaihda hukkavärisäiliö>
Näyttää hukkavärisäiliön vaihtotavan
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-

<Lataa niitit (niitit)>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Ylläpito>  <Tarkista huoltotapa>
Toistaa esimerkkivideon, joka selittää, miten niittejä lisätään. Voit toistaa tämän esimerkkivideon, vaikka vaihto ei olisikaan tarpeen, niin että ymmärrät toimenpiteet etukäteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lataa niitit (niitit)>
Näyttää niittikasetin vaihtotavan
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-

<Lataa niitit (vihkonidontaniitit)>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Ylläpito>  <Tarkista huoltotapa>
Toistaa esimerkkivideon, joka selittää, miten vihkosidonnan niittejä lisätään. Voit toistaa tämän esimerkkivideon, vaikka vaihto ei olisikaan tarpeen, niin että ymmärrät toimenpiteet etukäteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lataa niitit (vihkonidontaniitit)>
Näyttää vihkonidonnan niittikasetin vaihtotavan
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-

<Vaihda ADF-huoltosarja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Ylläpito>  <Tarkista huoltotapa>
Toistaa esimerkkivideon, jossa näytetään syöttölaitteen huoltosarjan vaihdon toimenpiteet. Voit toistaa tämän esimerkkivideon, vaikka vaihto ei olisikaan tarpeen, niin että ymmärrät toimenpiteet etukäteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vaihda ADF-huoltosarja>
Näyttää huoltonäytön syöttölaitteen huoltosarjan vaihtamista varten
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
A391-0JW