<Yleiset asetukset>

Määritä lähetystoiminnon yhteiset asetukset.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Tähdellä (*) merkitty kohta
Näkyy vain, kun järjestelmäasetukset ovat käytössä.

<Tallenna suosikkiasetukset>/<Muokkaa suosikkiasetuksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit tallentaa laitteen painikkeeseen usein käytettyjä asetuksia myöhempää käyttöä varten skannauksen yhteydessä. Voit myös nimetä painikkeen ja kirjoittaa kommentin. Voit myös poistaa tai uudelleennimetä tallennetut asetukset. Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tallenna suosikkiasetukset>
Vahvista asetukset
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
Valitse sijainti: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
<Näytä kommentit>:
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentti>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
<Muokkaa suosikkiasetuksia>
Valitse painike: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Näytä kommentit>:
<Kyllä>, <Ei>
<Poista>, <Tarkista sisältö>, <Nimeä uudelleen>
*1 <Näytä kommentit>: Ei

<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita näytetäänkö vahvistusikkuna, kun haetaan "Suosikkiasetukset".
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Oletusnäyttö>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit määrittää, mikä näyttö avautuu, kun valitaan <Skannaa ja lähetä> tai  (Palautus).
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Oletusnäyttö>
<Vakio>, <Pikavalinta>, <Suosikkiasetukset>, <Osoitekirja>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Rajoita osoitekirjan käyttöä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, piilotetaanko esimerkiksi osoitekirja ja pikapainikkeet skannauksen perustoimintojen näytössä sekä rajoitetaanko osoitekirjan käyttöä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Rajoita osoitekirjan käyttöä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Muuta oletusasetuksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit muuttaa <Skannaa ja lähetä>-toiminnon oletusasetuksia.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Suosikkiasetukset

<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit tallentaa tiloja <Skannaa ja lähetä> -näytössä näkyviin pikapainikkeisiin. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat tallentaa usein käytettyjä toimintoja.Perustoimintojen näytön muokkaaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>
<Vakiopainike 1>:
<2-puol. alkuperäinen>, kukin tila, <Nimeämätön>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Suosikkiasetukset
<Vakiopainike 2>:
<Erikokoiset alkuperäiset>, kukin tila, <Nimeämätön>

<Lähetysraportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Lähetysraportin avulla voit tarkistaa, onnistuiko asiakirjojen lähettäminen määritetyille vastaanottajille. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on lähetetty tai vain, jos lähetys epäonnistui. Voit myös määrittää asetuksen, jonka mukaan asiakirjan alkuosa tulostetaan osana raporttia. Tämä helpottaa muistamaan asiakirjan sisällön. Lähetysraportti
<Salli tulostus lisäasetuksista> voidaan asettaa, jos <Vain virhetilassa> tai <Ei> on valittu. Jos asetat <Salli tulostus lisäasetuksista> -asetukseksi <Kyllä>, voit valita kohdassa <Lisäasetukset> tulostetaanko lähetysraportti kullekin työlle.
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lähetysraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Vain virhetilassa> on valittu:
<Salli tulostus lisäasetuksista>: <Kyllä>, <Ei>
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
<Värilähetysarportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Kyllä> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
<Värilähetysarportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Ei> on valittu:
<Salli tulostus lisäasetuksista>: <Kyllä>, <Ei>
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
<Värilähetysarportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Tämä asetus liittyy <Lähetysraportti>-asetukseen kunkin toiminnon kohdassa <Lisäasetukset>.

<Liikennöinnin hallintaraportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit tulostaa tai lähettää asiakirjan lähetyksen/vastaanoton lokit raporttina. Laite voidaan määrittää tulostamaan tai lähettämään tämä raportti, kun määritetty tiedonsiirtotapahtumien määrä (100–1 000) tulee täyteen, tai määritettynä aikana. Lähetys- ja vastaanottoraportit voidaan myös tulostaa tai lähettää erikseen. Tietoliikenteen hallintaraportti
Kun raportti lähetetään datana, se lähetetään CSV-tiedostomuodossa.
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Liikennöinnin hallintaraportti>
<Tul./lähetä tietyn siirtom. jälkeen>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Lähetysten määrä: 100–1000
<Tulosta/lähetä määrättyyn aikaan>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Määritä tulostusaika: 00.00–23.59
<Tulosta läh./vast.otetut työt erikseen>: Päällä, Pois
<Lähetyksen vastaanottaja>

<Lähettäjän tiedot>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, lisätäänkö lähettäjän tiedot lähetettävän asiakirjan yläosaan, kun lähetetään I-faksi. Tulostettavat tiedot sisältävät nimen ja laitteen I-faksiosoitteen, jolloin vastaanottaja voi tarkistaa kuka asiakirjan on lähettänyt.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lähettäjän tiedot>
<Tulostus>, <Älä tulosta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tulostuskohta>: <Sisäpuolelle>, <Ulkopuolella>
<Näytä vastaanottajan yksikön nimi>: <Kyllä>, <Ei>
Kohtaan <Tallenna yksikön nimi> tallennetut tiedot tulostetaan lähettäjän tietoina.

<Poista virheellinen lähetys>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, poistetaanko asiakirja automaattisesti muistista, jos lähetys/tallennus epäonnistuu. Kun valitset <Ei>, voit lähettää/tallentaa uudelleen asiakirjat, joiden lähetys/tallennus epäonnistui.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Poista virheellinen lähetys>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos tämän tilan asetuksena on <Ei>, kaikkien virheellisten välityslähetysten tila tallentuu <Työn tila> -kohtaan <Tilavalvonta>-näytössä.

<Uusintakerrat>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa, montako kertaa laite yrittää automaattisesti uudelleenlähettää aineiston, kun sitä ei voitu lähettää siksi, että vastaanottaja oli varattu tai tapahtui virhe.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Uusintakerrat>
0–3–5 kert.
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Datan pakkaussuhde>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit määrittää väreissä/harmaasävyinä skannatun datan pakkaussuhteen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Datan pakkaussuhde>
<Suuri suhde>, <Tavallinen>, <Pieni suhde>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos haluat valita PDF-tiedostomuodolle pakkauksen tai jäljityksen ja pehmennyksen tai valita XPS-tiedostomuodolle pakkauksen, on suositeltavaa määrittää <Datan pakkaussuhde> -asetukseksi <Tavallinen> tai <Pieni suhde>. Jos asetuksena on <Suuri suhde>, kuvat saattavat tulostua huonolaatuisina, vaikka valitset <Laatu etusijalla> kohdassa <Tiedoston luominen> <Kuvan laatutaso Raj. värille/Pakkaukselle>.

<YCbCr-lähetyksen gamma-arvo>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Kun lähetät asiakirjan väreissä tai harmaasävyillä, voit määrittää gamma-arvon, jota käytetään, kun skannattu RGB-kuva muunnetaan YCbCr-muotoon. Voit toistaa kuvan optimaalisella kuvalaadulla vastaanottajan päässä asettamalla sopivan gamma-arvon.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<YCbCr-lähetyksen gamma-arvo>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus ei ole käytettävissä seuraavissa tiedostomuodoissa:
PDF (Pakattu)
XPS (pakattu)
PDF (Jälj. & Pehm.)
Tämä asetus ei ole käytettävissä kun lähetetään lokeroon.

<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit jakaa datan osiin WebDAV-lähetyksissä. Osalähetysten koodaus (chunked encoding) -toiminto mahdollistaa kooltaan tuntemattomien tiedostojen lähettämisen jakamalla sen tunnetun kokoisiin osiin. Tämä mahdollistaa lähetysajan lyhentämisen, koska tiedoston kokoa ei tarvitse laskea ennen sen lähettämistä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Osalähetysten koodauksen käyttö ei aina ole mahdollista, riippuen WebDAV-palvelimen ja välityspalvelimen määrityksistä.

<Vahvista WebDAV-lähetyksen TLS-varmenne>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit tarkistaa onko TLS-palvelimen varmenne voimassa, kun lähetät WebDAV:illa. Voit varmistaa varmenteen ja varmenneketjun luotettavuuden, sekä vahvistaa kohdan CN (Common Name).
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vahvista WebDAV-lähetyksen TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
Jos et varmista varmennetta, TLS-yhteys suoritetaan, vaikka varmenne olisi viallinen.
WebDAV-lähetys epäonnistuu jos varmenteessa on ongelma.

<Vahvista FTPS-lähetyksen TLS-varmenne>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit tarkistaa onko TLS-palvelimen varmenne voimassa, kun lähetät FTPS:llä. Voit varmistaa varmenteen ja varmenneketjun luotettavuuden, sekä vahvistaa kohdan CN (Common Name).
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vahvista FTPS-lähetyksen TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
<Vahvista FTPS-lähetyksen TLS-varmenne> -asetusta ei voi käyttää. Se ohitetaan, vaikka asetuksena olisi <Kyllä>.

<Rajoita uusien vast.ott. määrää>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Kun lähetät fakseja ja skannattuja tietoja, käytettävissä olevia vastaanottajia voidaan rajoittaa seuraavalla kolmella tavalla, jotta käyttäjät eivät voi määrittää vastaanottajaa kirjoittamalla tekstiä.
Vastaanottajat, jotka on tallennettu osoitekirjaan ja pikavalintapainikkeisiin
Vastaanottajat, jotka on määritetty kohdassa <Suosikkiasetukset> ja <Lähetä itselle>
Vastaanottajat, jotka voidaan hakea LDAP-palvelimella
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Rajoita uusien vast.ott. määrää>
<Sähköposti>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<I-faksi>: <Kyllä>, <Ei>
<Tiedosto>: <Kyllä>, <Ei>

<Lisää aina laitevarmenne lähetykseen>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, lisätäänkö aina laiteallekirjoitus lähetettäessä PDF/XPS-tiedostoja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lisää aina laitevarmenne lähetykseen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Rajoita tiedostomuotoja>: <Kyllä>, <Ei>
Jos valitset <Rajoita tiedostomuotoja> -asetukseksi <Kyllä>, muita kuin PDF-/XPS-tiedostoja ei voida lähettää.

<Rajoita S-postin lähetystä itselle>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit rajoittaa vastaanottajia, jotka voidaan määrittää, kun sähköpostia lähetetään kirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Tämän asetuksen avulla voidaan estää väärälle vastaanottajalle lähettämisestä aiheutuvia tietovuotoja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Rajoita S-postin lähetystä itselle>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee käyttäjiä, joilla on GeneralUser-rooli.

<Rajoita tied. lähetystä henk.koht. kansioon>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit rajoittaa vastaanottajia, jotka voidaan määrittää, kun tallennetaan kirjautuneen käyttäjän kansioon tiedostopalvelimessa. Tämän asetuksen avulla voidaan estää väärälle vastaanottajalle lähettämisestä aiheutuvia tietovuotoja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Rajoita tied. lähetystä henk.koht. kansioon>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee käyttäjiä, joilla on GeneralUser-rooli.

<Henkilökohtaisen kansion määritystapa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Henkilökohtainen kansio on yksittäinen kansio, jota henkilökohtaisen todennuksen hallinnalla kirjautunut käyttäjä voi käyttää. Jaetut kansiot ja tiedostopalvelimet voidaan määrittää ja niitä voidaan käyttää henkilökohtaisena kansiona. Henkilökohtaisten kansioiden määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Henkilökohtaisen kansion määritystapa>
<Kotikansio>, <Tallenna kaikille käyttäjille>, <Käytä kirjautumispalvelinta>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kotikansio> on valittu:
<Aseta>, <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
<Aseta>: <Protokolla> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Isäntänimi>, <Kansiopolku>
Kun <Käytä kirjautumispalvelinta> on valittu:
<Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
Henkilökohtainen kansio on kansio, joka jaetaan seuraavissa näytöissä.
<Skannaa ja lähetä>
<Verkko> kohdassa <Skannaa ja tallenna>
<Verkko> kohdassa <Tallennetut tiedostot>

<Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, näytetäänkö ikkuna, joka kehottaa tarkistamaan yhteyden tilan sen jälkeen, kun olet lähettänyt/tallentanut asiakirjoja <Skannaa ja lähetä> (<Päävalikko>-näyttö) -toiminnolla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Peruutettava työ kun Seis painetaan>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Valitse lähetystyö, joka peruutetaan, kun painetaan pysäytyspainiketta, kun Skannaa ja lähetä -toiminnon käsittely on kesken. Voit valita <Viimeinen vastaanotettu työ> tai <Lähetettävä työ>.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Peruutettava työ kun Seis painetaan>
<Viimeinen vastaanotettu työ>, <Lähetettävä työ>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
A391-0KK