Aanmeldingsservices wijzigen

De toepassing waarmee gebruikersverificatie wordt geïmplementeerd, heet de "aanmeldingsservice". De machine is standaard ingesteld om "Gebruikersverificatie (persoonlijke-verificatiebeheer)" voor de aanmeldingsservice te gebruiken. Als u "Verificatie met afdelings-ID" wilt gebruiken, verandert de aanmeldingsservice in de SMS.

De aanmeldingsservice wijzigen

1
Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Service Management Service] op de portaalpagina.
3
Klik op [System Application Management] [Start] in [SMS Installer Service (Password Authentication)].
De status wordt [Started].
4
Klik op [Enhanced System Application Management]  [Switch] in [DepartmentID Authentication].
De status wordt [Start after Restart].
5
Herstart de machine. Herstarten van de machine
De machine herstart en de instellingen worden weergegeven.
Wanneer verificatie met afdelings-ID wordt gestart
Als u op [Service Management Service] klikt op de portaalpagina van de Remote UI (UI op afstand), wordt het aanmeldingsscherm naar de SMS weergegeven. Voor de veiligheid is de machine geconfigureerd zodat deze geen aanmelding met het speciale standaardwachtwoord voor de SMS toestaat. Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Authentificatie/wachtwoordinstel.>  <Wachtwoordinstellingen>  stel <Stdwachtwoord vr toegang op afstand toestaan> tijdelijk in op <Aan>.
Nadat u zich bij de SMS hebt aangemeld met het standaardwachtwoord, herstelt u het oorspronkelijke beveiligingsniveau door het standaardwachtwoord te wijzigen en vervolgens <Stdwachtwoord vr toegang op afstand toestaan> opnieuw in te stellen op <Uit>.
"MeapSmsLogin" is ingesteld als het speciale aanmeldingswachtwoord voor de SMS. Als u zich aanmeldt met "MeapSmsLogin", wordt het scherm voor het wijzigen van het wachtwoord weergegeven. Volg vanwege veiligheidsoverwegingen de instructies op het scherm om het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord voor de SMS kan worden gewijzigd met [Change Password] in [System Management].
Zorg ervoor dat u het wachtwoord niet kunt vergeten. Anders krijgt u geen toegang tot SMS. Neem in dit geval contact op met uw dealer of verkoper.
Terug naar gebruikersverificatie
Selecteer [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klik op [Switch], en start de machine opnieuw op. Als u de SMS-installerservice (wachtwoordverificatie) niet zult gebruiken, selecteert u na het opnieuw opstarten van de machine [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)], en klik op [Stop].

Instelling bij gebruik van verificatie met afdelings-ID

Bij implementatie van afdelings-ID-beheer met verificatie met afdelings-ID moet u ervoor zorgen dat de beheerder (systeembeheerder) de afdelings-ID's en pincodes beheert. Ter verhoging van de beveiliging logt u in met de systeembeheerders-ID en wijzigt u de systeembeheerders-ID en pincode.
Welke gebruikers beheerder of algemene gebruikers worden, hangt af van het feit of afdelings-ID-beheer en systeembeheerderinstellingen zijn ingesteld, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
Afdelings-ID-beheer
Systeembeheerderinstellingen
Beheerder
Algemene gebruikers
Aan
Instellen
Systeembeheerder
Gebruikers die zijn geverifieerd met een afdelings-ID en pincode die niet voor de systeembeheerder zijn bedoeld
Niet geselecteerd
Gebruikers die zijn geverifieerd met een afdelings-ID en pincode
Geen
Uit
Instellen
Systeembeheerder
Andere gebruikers dan de systeembeheerder
Niet geselecteerd
Alle gebruikers
Geen

De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen

Afdelings-ID-beheer inschakelen

Aanmeldingsbewerking wanneer afdelings-ID-beheer gebruik maakt van verificatie met afdelings-ID, is ingeschakeld

Functiebeperkingen en gebruikersbeheer implementeren

A392-0SH