Installatielocatie

Een installatielocatie selecteren en configureren
Vloerstructuur
Installatieruimte
Installatieomgeving
Elektrische aansluiting

Een installatielocatie selecteren en configureren

Installatielocatie
Direct zonlicht
Licht
Leveringstraject

Installatielocatie

Vermijd installatie van de machine op de volgende locaties.
Locaties waar zich veel stof kan verzamelen.
Locaties in de buurt van vluchtige of ontvlambare materialen, zoals alcohol of verfverdunner.
Locaties waar de machine wordt blootgesteld aan snelle temperatuurschommelingen.
Indien de ruimte waarin de machine is geïnstalleerd koud is en snel wordt verwarmd, kan zich aan de binnenzijde van de machine condens vormen. Dit kan resulteren in een duidelijke afname van de kopiekwaliteit, het niet kunnen scannen van een origineel of kopieën waar niets op is afgedrukt.
Locaties bij computers of andere gevoelige elektronische apparatuur.
De tijdens het afdrukken door de machine gegenereerde elektrische interferentie en trillingen kunnen een nadelige invloed hebben op de werking van dergelijke apparatuur.
Locaties in de buurt van televisies, radio's of vergelijkbare elektronische apparatuur.
De machine kan interfereren met de ontvangst van geluids- en beeldsignalen. Plaats de stekker in een geschikt stopcontact en reserveer zoveel mogelijk afstand tussen de machine en overige elektronische apparatuur.
Locaties in de buurt van ultrasone luchtbevochtigers of sprinklerluchtbevochtigers.
Wees voorzichtig met de installatielay-out en gebruiksomgeving wanneer u de machine op de volgende locaties installeert.
Locaties in de buurt van apparatuur (*) die vluchtige stoffen afgeeft.
Vluchtige stoffen kunnen in het apparaat komen en de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Als u dergelijke apparatuur gebruikt, dient u voor gebruik uw plaatselijke erkende Canon-dealer of -verkoper te raadplegen.
*Bijvoorbeeld: apparatuur die gebruik maakt van smeltlijmen (boekbindmachines of lamineermachines), aroma-apparatuur, diazo-kopieermachines, etc.
Meerdere machines installeren
Als u meerdere machines in de buurt installeert, raadpleeg dan uw plaatselijke erkende Canon-dealer of verkoper over de installatielay-out vóór de installatie, zodat het luchtinlaatgedeelte van een machine niet in de buurt komt van het uitlaatgedeelte van andere machines.
Nooit de stelvoetjes van de machine verwijderen.
Nooit de stelvoetjes van de machine verwijderen nadat de machine is geïnstalleerd.
Als u gewicht uitoefent op de voorzijde van de machine terwijl de laden, papiermagazijnen of andere eenheden zijn uitgetrokken, kan de machine naar voren kantelen. Om dit te voorkomen, dient u te zorgen dat de stelvoetjes van de machine goed zijn aangebracht.

Direct zonlicht

Vermijd installatie van de machine in direct zonlicht.
Indien dit onvermijdelijk is, gebruik dan gordijnen om de machine af te schermen. Zorg dat de gordijnen nooit de ventilatieopeningen en -roosters van de machine blokkeren of tegen het netsnoer of de wandcontactdoos komen.

Licht

We raden aan om de machine te installeren op een plaats met minstens 500 lux (75 cm boven de vloer) voor normaal gebruik en onderhoud.

Leveringstraject

De afmetingen van het imagePRESS V1000 Fixeerstation zijn 936 mm (B) x 778 mm (D) x 1.040 mm (H). Verder is het gewicht van het fixeerstation ongeveer 211 kg.
Controleer met deze afmetingen en gewicht in het achterhoofd of er voldoende bewegingsruimte en de vereiste vloersterkte is om de machine te leveren.

Vloerstructuur

Vloerstructuur
Standaardwaarden vloerstructuur
Meetmethoden voor elke standaardwaarde

Vloerstructuur

De vloer waarop deze machine wordt geplaatst moet een vloerbelasting hebben van minimaal 285 kg/m2. Zelfs als de vloer dit niveau van vloerbelasting niet heeft, kan de machine in de buurt van een pilaar of balk worden geïnstalleerd. Overleg met uw aannemer voordat u de machine installeert.
Het gewicht van de machine zal voornamelijk op de vloer worden gericht door middel van de versteller en wielen. We raden het gebruik van een mat aan om het gewicht te verdelen.
We raden ook aan om een mat te gebruiken bij het installeren van de machine op tapijt of houten vloeren. Neem voor informatie over matten contact op met uw dealer.
Plaats de machine niet op een instabiele ondergrond of platform

Standaardwaarden vloerstructuur

Zorg ervoor dat u de imagePRESS V1000 en optionele apparatuur op de vloer installeert die aan de volgende norm voldoet.
Stijfheid van de vloer
De mate van verzakking in de vloer moet 4 mm of minder zijn als een belasting van 410 kg/m2 erop wordt toegepast.
Als hieraan niet wordt voldaan, gebruikt u de vloerplaten gedeeltelijk.
* Gebruik de vloerplaten als de machine op de mat, houten vloer of rubberen vloer staat.
* Stapel de vloerplaten, afhankelijk van de mate van verzakking in de vloer, om de hoogteverschillen van de voegen te verminderen.
Vlakheid van de vloer
De vlakheid in willekeurig rechthoekig gebied 510 mm x 500 mm moet 4 mm of minder zijn.
Verticaal interval vloer
Het verticale interval tussen willekeurige twee punten met een interval van 1000 mm moet 3 mm of minder zijn.
(De hoeveelheid verzakking in de vloer is niet inbegrepen.)
Helling van de vloer
De helling tussen willekeurige twee punten met een interval van 1.600 mm moet 3 mm of minder zijn.

Meetmethoden voor elke standaardwaarde

De standaardwaarden worden gemeten volgens de volgende procedures.
Gebruik de ijzeren plaat als vloerplaat, die overeenkomt met een afmeting van 890 mm x 487,5 mm, een gewicht van 13 kg en een dikte van 4 mm.
Vloerbelastingscapaciteit
Bevestig de specificaties van de vloerbelastingscapaciteit bij de aannemer van het gebouw waar de machine moet worden geïnstalleerd.
Stijfheid van de vloer
Maak een vloerplaat klaar en plaats deze op de plaats waar de machine moet worden geïnstalleerd. Meet de mate van verzakking in de vloer wanneer twee volwassenen (ongeveer 150 kg) op de plaat stappen. Schat op basis van deze metingen de hoeveelheid verzakking in de vloer wanneer de machine is geïnstalleerd door een proportionele berekening uit te voeren.
 
Berekeningsmethode
Elke parameter wordt als volgt gespecificeerd:
t: de hoogte van de vloer tot het bovenoppervlak van de vloerplaat
Δt: de hoogte van de vloer tot het bovenoppervlak van de vloerplaat wanneer de belasting wordt uitgeoefend
Ts (mm/kgf): de constante van de geschatte hoeveelheid verzakking in de vloer
Ts (ME): de hoeveelheid verzakkingen in de vloer waar deze machine is geïnstalleerd

Bereken eerst de constante van de geschatte hoeveelheid verzakking in de vloer.
Ts (mm/kgf) = (t - Δt)/150
Schat met behulp van deze constante de hoeveelheid verzakkingen in de vloer waar deze machine is geïnstalleerd.
Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x Ts (mm/kgf)
Voorbeeld
Bij
t = 4 mm Δt = 3 mm
De constante van de geschatte hoeveelheid verzakking in de vloer wordt berekend zoals hieronder weergegeven.
(4 - 3)/150 = 0,006
In dit voorbeeld is de geschatte hoeveelheid verzakking in de vloer waar deze machine is geïnstalleerd 0,948 mm met de volgende formule.
Ts (ME) = (316 (kgf)/2) x 0,006 = 0,948
Als u de optionele POD Deck Lite-C/POD Deck Lite XL-A op de hoofdeenheid bevestigt, moet de installatiepositie van de POD Deck Lite-C/POD Deck Lite XL-A lager zijn dan die van de hoofdeenheid. Net als bij de bovenstaande beschrijving, moet het verschil tussen de geschatte hoeveelheid verzakking in de vloer waar de hoofdeenheid is geïnstalleerd en die in de vloer waar de POD Deck Lite-C/POD Deck Lite XL-A is geïnstalleerd 4 mm of minder zijn. Als de installatiepositie van de POD Deck Lite-C/POD Deck Lite XL-A hoger is dan die van de hoofdeenheid, plaats dan de vloerplaten alleen onder de hoofdeenheid om het verschil te verkleinen.
Vlakheid van de vloer
Plaats een vloerplaat op de vloer waar de machine moet worden geïnstalleerd en plaats het vereenvoudigde niveau in het midden ervan. Om de vloerplaat horizontaal te maken, plaatst u enkele afstandhouders (munten) onder A of B van de vloerplaat, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Bereken de vlakheid van de vloer op basis van de dikte van de afstandhouder en het aantal.
Berekeningsmethode
Gebruik munten die dezelfde dikte hebben als een afstandhouder.
Elke parameter wordt als volgt gespecificeerd:
t (mm): de dikte van de afstandhouder
a: het aantal afstandhouders dat is geplaatst onder A
b: het aantal afstandhouders dat is geplaatst onder B
Bij a > b wordt de vlakheid van de vloer berekend met de volgende formule.
t x a (mm)
Voorbeeld
De munten met een dikte van 1 mm worden als afstandhouder gebruikt.
Als er twee afstandhouders onder A worden geplaatst en er wordt niets onder B geplaatst om de vloerplaat horizontaal te maken, is de vloervlakheid 2 mm.
Verticaal interval vloer
(Deze methode wordt gebruikt wanneer er een
trede in de vloer is.)
Plaats twee vloerplaten naast elkaar en plaats ze op de vloer waar de machine moet worden geïnstalleerd. Volgens de meetmethode van de 'vloervlakheid', plaats een enkele vloerplaat horizontaal. Plaats dan een andere horizontaal op dezelfde manier. Meet het verschil in hoogte tussen de twee vloerplaten.
Aandacht bij meten
Plaats de twee vloerplaten met elke lange zijde uitgelijnd.
Helling van de vloer
(Deze methode wordt gebruikt wanneer de vloer een beetje hellend is.)
Plaats twee vloerplaten naast elkaar en plaats ze op de vloer waar de machine moet worden geïnstalleerd. Volgens de meetmethode van de 'vloervlakheid', plaats een enkele vloerplaat horizontaal. Plaats vervolgens de afstandhouders (munten) onder een andere vloerplaat om de plaat horizontaal te plaatsen met dezelfde hoogte als de plaat die u eerst hebt geplaatst. Plaats in dit geval de afstandhouders op de willekeurige positie van de rand van de vloerplaat. Meet de hellingshoek van de vloer met de dikte van de afstandhouders die het meest verwijderd zijn van het referentiepunt (het punt bepaald als een maatstaf voor de hoogte).
(Zie de afbeelding hieronder.)
Aandacht bij meten
Plaats de twee vloerplaten met elke lange zijde uitgelijnd.
Berekeningsmethode
Gebruik munten die dezelfde dikte hebben als een afstandhouder. Elke parameter wordt als volgt gespecificeerd.
t (mm): de dikte van de afstandhouder
a: het aantal afstandhouders
De vlakheid van de vloer wordt berekend met de volgende formule.
S = t x a (mm)
Voorbeeld
De munten met een dikte van 1 mm worden als afstandhouder gebruikt. Als er drie afstandhouders worden geplaatst onder de positie die het meest verwijderd is van het referentiepunt, is de vloerhelling 3 mm (= 1 mm x 3).

Installatieruimte

Vereiste installatieruimte
Minimale benodigde ruimte voor draaien
Formaat en gewicht van elk onderdeel

Vereiste installatieruimte

Zorg voor minsten 800 mm ruimte tussen de achterzijde van de machine en de wand.
Een ruimte van 5 mm tussen elk apparaat is nodig om ze op elkaar aan te kunnen sluiten.

Standaardconfiguratie (minimaal)

imagePRESS V1000 + Staple Finisher-AF + Multi-drawer Paper Deck-E

Volledige configuratie (maximaal)

imagePRESS V1000 + Two-Knife Booklet Trimmer-B + Booklet Trimmer-G + Booklet Finisher-AF + Paper Folding Unit-K + High Capacity Stacker-J x 2 + Perfect Binder-F + Document Insertion Unit-R + Inspection Unit-B + Sensing Unit-B + Multi-drawer Paper Deck-E x 2 + Multi Function Professional Puncher-C

Minimale benodigde ruimte voor draaien

Hieronder volgt de minimale breedte die nodig is om de imagePRESS V1000 en elke uitrusting bij de hoek van een gang te draaien.
Afmetingen bij transport
(Breedte x lengte)
Minimale gangbreedte vereist*
imagePRESS V1000(Hoofdeenheid)
739 mm x 872 mm
1.585 mm
imagePRESS V1000(Fixeerstation)
1.020 mm x 778 mm
1.717 mm
POD Deck Lite-C
633 mm x 686 mm
1.449 mm
POD Deck Lite XL-A
1.021 mm x 686 mm
1.730 mm
Multi-drawer Paper Deck-E
990 mm x 800 mm
1.773 mm
Sensing Unit-B
515 mm x 750 mm
1.410 mm
Inspection Unit-B
450 mm x 792 mm
1.411 mm
Document Insertion Unit-R
823 mm x 793 mm
1.643 mm
Static Eliminator-A
450 mm x 792 mm
1.411 mm
Multi Function Professional Puncher-C
445 mm x 795 mm
1.411 mm
High Capacity Stacker-J
899 mm x 745 mm
1.668 mm
Paper Folding Unit-K
502 mm x 793 mm
1.439 mm
Staple Finisher-AF
800 mm x 792 mm
1.626 mm
Booklet Finisher-AF
800 mm x 792 mm
1.626 mm
Booklet Trimmer-G
1.835 mm x 790 mm
2.498 mm
Two-Knife Booklet Trimmer-B
536 mm x 770 mm
1.439 mm
*Minimale benodigde breedte voor draaien is de diagonale lengte van de machine (apparatuur) + ca. 500 mm.

Formaat en gewicht van elk onderdeel

Afmetingen (B x D x H)
Gewicht
imagePRESS V1000
(Hoofdeenheid en fixeerstation)
1.583 mm x 872 mm x 1.040 mm
Ca. 410 kg
Duplex Color Image Reader Unit-P
653 mm x 593 mm x 219 mm
Ca. 23 kg
POD Deck Lite-C
717 mm x 686 mm x 570 mm
Ca. 76 kg
POD Deck Lite XL-A
1.105 mm x 686 mm x 570 mm
Ca. 113 kg
Multi-drawer Paper Deck-E
990 mm x 800 mm x 1.080 mm
Ca. 178 kg
Sensing Unit-B
515 mm x 750 mm x 1.228 mm
Ca. 100,5 kg
Inspection Unit-B
250 mm x 792 mm x 1.040 mm
Ca. 49,5 kg
Document Insertion Unit-R
746 mm x 793 mm x 1.407 mm
Ca. 61 kg
Static Eliminator-A
250 mm x 792 mm x 1.040 mm
Ca. 50 kg
Multi Function Professional Puncher-C
445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Ca. 102 kg
High Capacity Stacker-J
899 mm x 745 mm (1.250 mm*) x 1.141 mm (Tot de bovenkant van de bovenste lade)
*Wanneer de uitvoerlade uit de stapelaar wordt gehaald.
Ca. 120 kg
Paper Folding Unit-K
336 mm x 793 mm x 1.190 mm
Ca. 71 kg
Staple Finisher-AF
800 mm x 792 mm x 1.239 mm
Ongeveer 133 kg (inclusief interne ponseenheid)
Booklet Finisher-AF
800 mm x 792 mm x 1.239 mm
Ongeveer 183 kg (inclusief interne ponseenheid)
Booklet Trimmer-G
2.095 mm x 790 mm x 1.040 mm (inclusief transportband en opvangblad)
Ongeveer 178 kg (inclusief transportband en opvangblad)
Two-Knife Booklet Trimmer-B
536 mm x 770 mm x 1.040 mm (exclusief transportband en opvangblad)
Ongeveer 145 kg (inclusief transportband en opvangblad)

Installatieomgeving

Temperatuur en luchtvochtigheid
Temperatuurgradiënt
Ventilatie
Beperkingen m.b.t. verhoging
Het blokkeren van de ventilatieopeningen of -roosters van de machine kan de kwaliteit van het beeld negatief beïnvloeden. Blokkeer de ventilatieopeningen of -roosters niet.

Temperatuur en luchtvochtigheid

Installeer de machine niet op plaatsen met een hoge of lage warmte en vochtigheid, zoals plaatsen met een waterkraan, boiler, luchtbevochtiger, airconditioner, verwarming of een fornuis.
De toelaatbare vochtigheidsgraad tijdens gebruik is 15 tot 60% (bij een kamertemperatuur van 20 tot 27°C).
De machine gebruiken in een ruimte die niet aan deze specificaties voldoet kan de papieraanvoer en beeldkwaliteit beïnvloeden.

Temperatuurgradiënt

Het gebruik van een airconditioner in de winter of plotselinge temperatuurschommelingen kunnen een negatief effect hebben op de beeldpositionering, aangezien dit ertoe kan leiden dat het papier buigt of krimpt, en een storing van de machine veroorzaakt door condensatie. Om deze problemen te voorkomen, moet u de temperatuurgradiënt zo regelen dat deze niet hoger wordt dan 10˚C/H.

Ventilatie

Zorg voor een luchtverversingssnelheid van minimaal 2 keer/uur en minimaal 30 m3 ruimte op de plaats waar de machine wordt geïnstalleerd.
Deze machine genereert tijdens normaal gebruik een kleine hoeveelheid ozon en dergelijke. De gevoeligheid voor ozon en dergelijke kan variëren, maar deze hoeveelheid ozon is niet schadelijk. Wanneer de machine lang achter elkaar wordt gebruikt, kan de ozon en dergelijke vooral in slecht geventileerde ruimten nadrukkelijker aanwezig zijn. Het wordt aanbevolen de ruimte waarin de machine wordt gebruikt goed te ventileren, voldoende om een plezierige werkomgeving te handhaven.

Beperkingen m.b.t. verhoging

Plaats deze machine op een hoogte van 4.000 m of minder.
*Atmosferische druk op 4.000 m: 607,8 hPa (referentiewaarde)

Elektrische aansluiting

Omstandigheden elektrische aansluiting
Max. energieverbruik

Omstandigheden elektrische aansluiting

Gebruik deze onderdelen binnen de hieronder vermelde voedingsspecificaties.
De voeding voor onderdelen die niet in de tabel worden vermeld, wordt geleverd door de imagePRESS V1000 of andere onderdelen.
Elektrische aansluiting
Specificaties netsnoer/
plug
De lengte van
het netsnoer
imagePRESS V1000
(Hoofdeenheid en fixeerstation)
220-240 V AC, 50/60 Hz, 16 A x 3
CEE 7/7 x 3
2 m x 3
POD Deck Lite-C
220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A
CEE 7/7
2 m
POD Deck Lite XL-A
220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A
CEE 7/7
2 m
Multi-drawer Paper Deck-E
220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A
CEE 7/7
1,9 m
Sensing Unit-B
220-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 2.5 A
CEE 7/7
1,9 m
Inspection Unit-B
220-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 1.4 A
CEE 7/7
1,9 m
Document Insertion Unit-R
100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
CEE 7/7
2 m
Static Eliminator-A
100-240V AC, 50/60 Hz, 1 A
CEE 7/7
1,9 m
Multi Function Professional Puncher-C
230 V AC, 50 Hz, 2,0 A
CEE 7/7
2,4 m
High Capacity Stacker-J
220-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 2.5 A
CEE 7/7
4,2 m
Paper Folding Unit-K
Via de finisher
Via de finisher
-
Staple Finisher-AF
120-240 V AC, 50/60 Hz, 8 A
CEE 7/7
2 m
Booklet Finisher-AF
120-240 V AC, 50/60 Hz, 8 A
CEE 7/7
2 m
Booklet Trimmer-G
Via de finisher
Via de finisher
-
Two-Knife Booklet Trimmer-B
220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,3 A
CEE 7/7
2 m

Max. energieverbruik

Het maximale energieverbruik van de imagePRESS V1000 en andere onderdelen staat hieronder vermeld.
Max. energieverbruik

imagePRESS V1000(Hoofdeenheid en fixeerstation)
6.000 W
POD Deck Lite-C
480 W
POD Deck Lite XL-A
480 W
Multi-drawer Paper Deck-E
1.000 W
Sensing Unit-B
500 W
Inspection Unit-B
700 W
Document Insertion Unit-R
120 W
Static Eliminator-A
100 W
Multi Function Professional Puncher-C
550 W
High Capacity Stacker-J
300 W
Paper Folding Unit-K
150 W
Staple Finisher-AF
500 W
Booklet Finisher-AF
500 W
Booklet Trimmer-G
300 W
Two-Knife Booklet Trimmer-B
440 W
A392-006