Inspectie van de zekering

Deze machine heeft een zekering die een te hoge stroom of lekstroom signaleert.
Voordat u de zekering controleert, zet u de hoofdschakelaar op deze machine uit en controleert u of het daaropvolgende uitschakelproces is voltooid. Zorg ervoor dat u de zekering ongeveer eens per maand test.
Zekeringen zijn geïnstalleerd op twee locaties op de hoofdeenheid en één op het fixeerstation, drie locaties in totaal. Zorg ervoor dat u de zekeringen allemaal test.
U kunt de inspectie vanaf elke zekering starten. De procedure is volledig identiek.
1
Zet de hoofdschakelaar van de machine in de UIT-stand. De machine uitzetten
Zorg dat de hoofdschakelaar in de UIT-stand staat voordat u de zekering inspecteert.
Het kan even duren voordat de machine volledig is uitgeschakeld. Start de inspectie totdat hoofdschakelaarindicator (Bedieningspaneel (Optioneel)) UIT is.
2
Druk met de punt van een balpen of een vergelijkbaar voorwerp op de testknop.
Druk kort op de testknop.
3
Controleer of de wijzer van de zekering in de UIT-stand (''-zijde) staat.
4
Zet de hendel van de zekering in de AAN-stand ("|"-zijde).
5
Schakel de netspanning in. De machine aanzetten
A392-01W