Rapporten en lijsten afdrukken

U kunt rapporten en lijsten afdrukken om gegevens zoals het totale aantal gekopieerde pagina's, communicatieresultaten en machine-instellingen te controleren.

Een rapport van het aantal gekopieerde en afgedrukte pagina's afdrukken

Tellerrapport
U kunt een rapport afdrukken om het totale aantal pagina's dat is gekopieerd, afgedrukt en gescand te controleren.
Lijst met tellerstanden
U kunt een lijst afdrukken om het totale aantal pagina's* dat is gekopieerd, afgedrukt en gescand, van elke afdelings-ID controleren. Om deze lijst af te drukken, moet u zich aanmelden met beheerdersbevoegdheden. Aanmelden bij de machine
* In dit rapport zijn de getallen gebaseerd op de gekopieerde of afgedrukte zijden van een pagina. De telling is bijvoorbeeld 1 als u afdrukt op één kant van een pagina, en de telling is 2 als u op beide kanten van de pagina afdrukt.

Een lijst met gebruiksgeschiedenis afdrukken

Als u op  (Statusmonitor) drukt, wordt het scherm Statusmonitor weergegeven, waarin u de gebruiksgeschiedenis voor elke functie kunt controleren, zoals kopiëren, afdrukken, e-mail verzenden, I-faxen verzenden/ontvangen, enz. Vanaf dit scherm kunt u ook de gebruiksgeschiedenis voor elke functie afdrukken.
Als "NG" verschijnt in de kolom RESULT in de afgedrukte lijst, controleert u het driecijferige getal dat wordt voorafgegaan door "#" om de reden en oplossingen te vinden.
Als  (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>, worden opdrachten van anderen dan de aangemelde gebruiker weergegeven als "***" en kunnen niet worden uitgevoerd. Als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden, worden de opdrachten van alle gebruikers weergegeven.
1
Druk op  (Statusmonitor).
2
Geef de verbruiksgeschiedenis van elke functie weer en druk een lijst af.
Kopieer-/afdruklogboek
Verzend-/ontvangstlogboek

Een communicatieresultatenrapport afdrukken

U kunt een lijst afdrukken met resultaten van verzending/ontvangst van e-mails of I-faxen, en resultaten voor het opslaan van items op de bestandsserver of in het postvak (de tijdelijke opslagruimte van de machine). Een rapport wordt automatisch afgedrukt of alleen bij het optreden van een fout. U kunt de instelling echter zo wijzigen dat alleen op een bepaalde tijd of helemaal niet wordt afgedrukt. Daarnaast kunt u het rapport als een CSV-bestand verzenden naar een opgegeven bestemming.
Als "NG" verschijnt in de kolom RESULT in de afgedrukte lijst, controleert u het driecijferige getal dat wordt voorafgegaan door "#" om de reden en oplossingen te vinden.
Als  (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>, worden opdrachten van anderen dan de aangemelde gebruiker weergegeven als "***" en kunnen niet worden uitgevoerd. Als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden, worden de opdrachten van alle gebruikers weergegeven.
Communicatiebeheerrapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport automatisch wordt afgedrukt of als een CSV-bestand naar bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen, wordt verzonden wanneer een bepaald aantal communicatieresultaten, inclusief verzonden of ontvangen e-mails en I-faxen, evenals items die op de bestandsserver of in het postvak (de tijdelijke opslagruimte van de machine) zijn opgeslagen, is bereikt. U kunt de machine ook zo configureren dat het rapport op een bepaald tijdstip wordt afgedrukt of als een CSV-bestand wordt verzonden.
TX-rapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport voor verzendingsresultaten, inclusief verzonden e-mails en I-faxen, evenals items die op de bestandsserver of in het postvak (de tijdelijke opslagruimte van de machine) zijn opgeslagen, automatisch wordt afgedrukt. U kunt de instelling ook zo configureren dat het rapport alleen bij een fout wordt afgedrukt. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om dit rapport te kunnen afdrukken.
Apparaatinformatie communicatielog rapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport automatisch wordt afgedrukt wanneer het opgegeven aantal resultaten voor verspreiding of ontvangst van apparaatgegevens is bereikt. U kunt de instelling ook zo configureren dat het rapport op een bepaald tijdstip wordt afgedrukt. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze rapportinstelling te kunnen wijzigen.

Een lijst met instellingen afdrukken

Gegevens en instellingen die in de machine zijn geregistreerd, zoals geregistreerde bestemmingen, verzend-/ontvangstinstellingen, doorzendvoorwaarden, bestanden in een postvak, enz., kunnen als lijst worden afgedrukt.
Adreslijsten
U kunt een lijst afdrukken met bestemmingen die in het adresboek of onder snelkiestoetsen zijn geregistreerd.
TX-/RX-lijst met gebruikersgegevens
U kunt een lijst afdrukken met de instellingen die zijn geconfigureerd voor <Verzenden> en <Ontvangen/Doorzenden> in Instellingen/Registratie.
Doorzendinstellingen
U kunt een lijst afdrukken met geconfigureerde I-faxdoorzendinstellingen door <Ontvangen/Doorzenden> in Instellingen/Registratie te gebruiken. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
Lijst met postvakbestanden
U kunt een lijst afdrukken met tijdelijk opgeslagen bestanden in een postvak van de machine.
Netwerkinstellingenlijst
U kunt een lijst afdrukken met de instellingen die zijn geconfigureerd voor <Netwerk> en <Voorkeuren> in de Instellingen/Registratie.
Systeemgegevenslijst
U kunt een lijst afdrukken met gegevens, zoals MEAP-toepassingen en licenties. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
Bestemmingenlijst verdeling apparaatinfo
U kunt een lijst afdrukken met apparaten die zijn geregistreerd als bestemmingen voor gegevensdistributie. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
Registratielijst voor LDAP-servers
U kunt een lijst afdrukken met LDAP-serverinstellingen die in de machine staan geregistreerd. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
A392-0J6