Optionele producten voor het systeem installeren

 
Bij het gebruik van systeemopties moet u zich waarschijnlijk aanmelden met beheerdersbevoegdheden om licenties te registreren. Om een licentie te registreren, hebt u het nummer nodig dat is afgedrukt op het certificaat van het licentietoegangsnummer. Zorg dat u die bij de hand hebt voordat u begint. U kunt licenties registreren zelfs wanneer de machine niet verbonden is met het netwerk.
1
Voer een communicatietest uit.
Test of u de licentie via het netwerk kunt registreren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <Registreer/Update software>  <Software Management Settings>.
3
Druk op <Test Communication>.
De melding <Do you want to test communication?> wordt weergegeven.
4
Druk op <Ja>.
De resultaten van de communicatietest worden weergegeven.
Als <NG> wordt weergegeven, controleert u of de LAN-kabel is aangesloten en de netwerkinstellingen goed zijn geconfigureerd.
Als u geen verbinding kunt maken met het netwerk, registreer de licentie dan online. Wanneer registratie niet via het netwerk kan worden uitgevoerd
2
Druk op  (Instellingen/Registratie).
3
Druk op <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <Registreer/Update software>  <Install Applications/Options>.
4
Druk op <License Access Number> en voer het licentietoegangsnummer in.
5
Controleer het nummer en druk op <Inschakelen>.
6
Selecteer de functie die u wilt installeren, en druk op <Install>.
Als het scherm met de licentieovereenkomst wordt weergegeven, controleert u de gegevens en drukt u op <Akkoord>.
7
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.

Wanneer registratie niet via het netwerk kan worden uitgevoerd

Als de machine om een of andere reden geen verbinding kan maken met het netwerk, registreer de licentie dan offline. Haal eerst een licentiesleutel op via een computer die op het netwerk is aangesloten en registreer die vervolgens door hem in te voeren in de machine. Om een licentiesleutel op te halen, hebt u het nummer nodig dat is afgedrukt op het certificaat van het licentietoegangsnummer, en het serienummer van de machine.
1
Ga naar de website voor de uitgifte van licenties (http://www.canon.com/lms/license/) en haal de licentiesleutel op.
Volg de aanwijzingen op het scherm en voer het licentietoegangsnummer en serienummer in om de licentiesleutel op te halen.
2
Druk op  (Instellingen/Registratie).
3
Druk op <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <Registreer licentie>.
4
Voer de licentiesleutel in.
5
Druk op <Inschakelen>  <OK>.
6
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.
Een licentie voor een MEAP-toepassing registreren
U moet waarschijnlijk ook een licentie registreren als u een MEAP-toepassing gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u MEAP-toepassingen installeren.
Het serienummer bevestigen
Het serienummer verschijnt in de linkerbenedenhoek wanneer u op drukt op de toets (Informatie Teller/Apparaat). Dit kan ook worden bevestigd vanaf de pagina van de Remote UI (UI op afstand)-portal.
A392-0HK