<Instellingen Papieruitvoer>

Geef de instellingen voor papieruitvoer op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
 
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Alles importeren-functie" raadpleegt u Alles importeren-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.

<Output Tray Settings> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de uitvoerlade instellen voor elke functie. Het opvangblad voor voorbedrukt papier opgeven
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Instellingen opvangblad>
<Blad A>: <1 Kopie>, <2 Kopie>, <1 Toegang opgeslagen bestanden>, <2 Toegang opgeslagen bestanden>, <1 Printer>, <2 Printer>, <1 Ontvangen>, <2 Ontvangen>, <3 Ontvangen>, <1 Overige>, <2 Overige>, <3 Overige>
<Blad B>: <1 Kopie>, <2 Kopie>, <1 Toegang opgeslagen bestanden>, <2 Toegang opgeslagen bestanden>, <1 Printer>, <2 Printer>, <1 Ontvangen>, <2 Ontvangen>, <3 Ontvangen>, <1 Overige>, <2 Overige>, <3 Overige>
<Blad C>: <1 Ontvangen>, <2 Ontvangen>, <3 Ontvangen>, <1 Overige>, <2 Overige>, <3 Overige>
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen Opvangblad stapelaar> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt het opvangblad van de stapelaar opgeven wanneer meerdere stapelaars zijn aangesloten.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Instellingen Opvangblad stapelaar>
<Opvangblad (Stapelaar b)>, <Opvangblad (Stapelaar a)>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef max. aantal vellen voor stapelaar op> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt het maximum aantal vellen papier om in de stapelaar te plaatsen opgeven.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Geef max. aantal vellen voor stapelaar op>
<Aan>, <Uit>
Stel waarde in: 1 tot 2000 tot 3000
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Maximaal 3000 vellen kunnen worden opgegeven.
Als het aantal vellen bijna op het maximum staat ingesteld, kan het afdrukken stoppen voor de vullimiet die u hebt opgegeven, is bereikt vanwege de staat van het papier, zoals gekruld papier of de papierdikte.

<Pap. aut. uitwerp. op stapelblad bij eind taak> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Als <Pap. aut. uitwerp. op stapelblad bij eind taak> is ingesteld op <Aan> verschuift het blad automatisch naar de buitenkant van de stapelaar als de opdracht is voltooid. Deze functie is handig als u de stapel papier er bij elke taak uithaalt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Pap. aut. uitwerp. op stapelblad bij eind taak>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Hoog volume stapel mode> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Als uw machine meerdere uitvoerbladen heeft en is uitgevoerd met een finisher, kunt u de instellingen voor bladtoewijzing aanpassen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Hoog volume stapel mode>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Hoog volume stapel mode> is ingesteld op <Aan> wordt de uitvoervolgorde voor Blad B ingesteld op <1>, zodat een prioriteit voor Blad B niet kan worden gewijzigd. Als de uitvoervolgorde voor Blad C echter is ingesteld op <1> wanneer de "High Capacity Stacker-J" is aangesloten, wordt er prioriteit gegeven aan Blad C. <Output Tray Settings>
Als <Hoog volume stapel mode> wordt gewijzigd van <Aan> in <Uit>, wordt de uitvoervolgorde niet gewijzigd. <Output Tray Settings>
De <Hoog volume stapel mode> kan niet worden ingesteld terwijl u bezig bent met kopiëren of afdrukken.
Als de <Modus beperkte functies> voor een finisher op <Aan> is ingesteld, is de <Hoog volume stapel mode> niet beschikbaar.
Als een Afwerken-modus is ingesteld, zullen de uitvoerbladen omlaag bewegen terwijl de stapel papier toeneemt in aantal en dikte. Zodra het uitvoerblad de max. capaciteit heeft bereikt, worden de volgende afdrukken automatisch via het volgende beschikbare blad uitgevoerd. Indien alle beschikbare bladen de max. capaciteit hebben bereikt, stopt het afdrukken tijdelijk. Verwijder al het uitgevoerde papier van de bladen. De bladen bewegen weer omhoog en het afdrukken wordt hervat.

<Opdrachten verschuiven> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u de uitvoer voor elke opdracht verplaatsen wanneer achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Opdrachten verschuiven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier plaatsen bij het begin van elke opdracht als achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Opdrachtscheiding tussen opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier invoegen voor elk aantal kopiesets om de sets te scheiden. Als u dit instelt, wordt er papier ingevoegd wanneer u afdrukt met Sorteren (Paginavolgorde), Verschuiven of Nieten.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Opdrachtscheiding tussen kopieën>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopieën> (1 tot 10 tot 9999)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
In de volgende gevallen kunt u geen opdrachtscheidingsbladen invoegen tussen kopiesets: Merk op dat de beschikbare functies en papieren verschillen afhankelijk van de geïnstalleerde opties.
Als u de modus Groeperen, Boekje, Rugnieten of Vouwen gebruikt.
Als u tabbladpapier gebruikt.

<Opdr.scheiding na verwijd. papierstoring in stapelaar> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Als u een afdrukopdracht opnieuw start nadat u vastgelopen papier uit de stapelaar hebt verwijderd, kunt u met deze modus een blanco pagina invoegen voor de eerste pagina van elke afdrukopdracht vanuit een geselecteerd papiermagazijn.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Opdr.scheiding na verwijd. papierstoring in stapelaar>
<Aan>, <Uit>
<Wijzigen>: Selecteer papierbron
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Versch. papierformaten voor opvangblad> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt andere papierformaten uitvoeren naar hetzelfde opvangblad van de finisher.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Versch. papierformaten voor opvangblad>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als zowel de modus Verschillende orig.formaten als de modus Nieten zijn ingesteld, worden de afdrukken gesorteerd en geniet, ongeacht de instellingen bij Verschillende papierformaten.
Als u <Versch. papierformaten voor opvangblad> instelt op <Uit>, stopt het afdrukken mogelijk wanneer de melding <Verwijder het papier van het opvangblad.> verschijnt. Om het afdrukken te hervatten, verwijdert u al het papier van het opvangblad.
Zelfs als u <Versch. papierformaten voor opvangblad> instelt op <Uit>, kunnen verschillende papierformaten naar hetzelfde opvangblad worden uitgevoerd als zich slechts een geringe hoeveelheid papier in het opvangblad bevindt.

<Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt selecteren om het uitvoerpapier uit te lijnen op de papierbreedte wanneer papier met diverse breedten wordt gebruikt voor afdrukken.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u papier gebruikt dat kleiner is dan STMTR, kan het uitvoerpapier niet worden uitgelijnd.
Als u <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> instelt op <Aan>, onderbreekt de machine de afdrukopdracht automatisch wanneer papier met diverse breedten wordt uitgevoerd zodat u het uitvoerpapier kunt verwijderen.
Wanneer <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> is ingesteld op <Aan>, stopt het afdrukken tijdelijk als alle beschikbare opvangbladen hun stapellimiet hebben bereikt. Als u het uitgevoerde papier uit de bladen haalt, bewegen de bladen omhoog en wordt het afdrukken hervat.
Zelfs wanneer <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> is ingesteld op <Uit>, kunt u uitvoerpapier uitlijnen als u papier met dezelfde breedte gebruikt.

<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt instellen of u het tabbladpapier dat niet is gebruikt, geforceerd wilt uitvoeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.> is ingesteld op <Aan>, zal de extra hoeveelheid tabbladen die niet nodig waren voor de opdracht worden uitgevoerd uit de machine.
Voorbeeld: Als het aantal tabs is ingesteld op <5> en de machine schat dat voor de afdrukopdracht zeven vellen tabbladpapier nodig zijn, dient u twee sets tabbladen gereed te houden met elk 5 tabbladen (10 in totaal). Als de machine slechts zeven tabbladen gebruikt, blijven drie tabbladen achter.

<Uitvoer normale/omgek. volgorde met externe finisher> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de uitvoervolgorde van het papier uit de "High Capacity Stacker-J" naar de externe finisher wijzigen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Uitvoer normale/omgek. volgorde met externe finisher>
<Normale volgorde>, <Omgekeerde volgorde>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Uitvoer omhoog/omlaag met externe finisher> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt opgeven of u de uitvoer van het papier uit de "High Capacity Stacker-J" naar de externe finisher met de tekstzijde omhoog of omlaag wilt.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Uitvoer omhoog/omlaag met externe finisher>
<Omhoog>, <Omlaag>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
De instellingen voor de imagePRESS Server krijgen in deze modus prioriteit.

<Beeldoriëntatie bij uitvoer met externe finisher> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de beeldoriëntatie voor uitvoer van het papier uit de "High Capacity Stacker-J" naar de externe finisher wijzigen.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Beeldoriëntatie bij uitvoer met externe finisher>
<Niet draaien>, <Roteer 180 graden>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Actie bij te veel vellen om te nieten> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de gewenste procedure opgeven wanneer er te veel vellen zijn om te nieten.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Actie bij te veel vellen om te nieten>
<Hoek/Dubbel>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
<Rugnieten>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over afdrukken met nieten raadpleegt u Afwerken met het nietapparaat.

<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Door <Aan> op te geven in deze instelling, kunt u afdruktaken met één vel uitvoeren met verschuiving van vellen in de volgende situaties:
Verschuiving wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
Afdrukken van meerdere kopieën wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
 
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld voor kopieeropdrachten.
A392-0K3