Problemen met het netwerk

Problemen met verbindingen

Kan het netwerk niet instellen.

Controleer of <Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling> is ingesteld op <Aan>.
<Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling>

Kan de machine niet herkennen vanaf een computer.

Als u Canon-software gebruikt zoals iW Management Console, stelt u <Stel speciale community in> in op <Aan> en selecteert u <Lezen/Schrijven> voor <MIB toegangspermissie>. Stel ook <Instellingen Speciale poort> in op <Aan>.
De machine kan niet worden herkend als er hulpprogramma's worden gebruikt voor toegang tot de machine met een andere communitynaam dan de SNMP-communitynaam die in de machine is ingesteld. Controleer de SNMP-communitynaam.
Als het bericht "An error has occurred." wordt weergegeven in de webbrowser en de Remote UI (UI op afstand) niet kan worden gestart, kunnen er ongeldige cachegegevens achterblijven. Wis de cache van de webbrowser.
Als de machine naar de sluimermodus gaat, kan deze mogelijk niet door een computer worden herkend. Annuleer de sluimermodus of wijzig <Energieverbruik in Sluimermodus> in <Hoog>.
De sluimermodus opheffen
<Energieverbruik in Sluimermodus>

De Remote UI (UI op afstand) wordt niet weergegeven.

Zijn <Gebruik HTTP> en <UI op afstand> ingesteld op <Aan>?
<Gebruik HTTP>
De Remote UI (UI op afstand) starten
Als u bent verbonden met bekabeld LAN, start u de Remote UI (UI op afstand) nadat u hebt gecontroleerd of het IP-adres correct is ingesteld en de kabel goed is aangesloten.
Verbinding maken met een bedraad LAN
De Remote UI (UI op afstand) starten
A392-0R7