<Netwerk>

Geef de netwerkinstellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Alles importeren-functie" raadpleegt u Alles importeren-functie.

<Afdrukrapport>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
U kunt de instellingen afdrukken in <Netwerk>. Een lijst met instellingen afdrukken
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Afdrukrapport>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Als deze instelling is ingesteld op <Uit> kunt u instellingen met betrekking tot het netwerk niet wijzigen. Als er fouten optreden met betrekking tot de netwerkverbindingen verschijnen verschillende berichten ook niet. De vergrendeling van netwerkinstellingen opheffen
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Bevestig wijzigingen netwerkverbindingsinstelling>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
-

<TCP/IP-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de instellingen die het mogelijk maken om de machine op een TCP/IP-netwerk te gebruiken.

<Indeling hostbronnen MIB naar RFC2790>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef op of de hostbronnen-MIB voldoet aan de specificaties van RFC2790.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Indeling hostbronnen MIB naar RFC2790>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Authentificatiemethode voor Speciale poort>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef de verificatiemethode voor de speciale poort op.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Authentificatiemethode voor Speciale poort>
<Modus 1>, <Modus 2>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als de instelling op <Modus 2>, staat, gebruikt de communicatie die via een speciale poort loopt, een beveiligde modus. U kunt dan ook misschien geen verbinding maken vanuit apparaatbeheersoftware of stuurprogramma's, enz.

<Prioriteitsinstellingen sluimermodus>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>
Geef prioriteit aan ofwel de ontwaaksnelheid uit de sluimermodus of energiebesparing tijdens sluimermodus.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Prioriteitsinstellingen sluimermodus>
<Afsluitsnelheid>, <Energiebesparing>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

[Sessie-instellingen]

Start de Remote UI (UI op afstand)  [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings]
De gebruiker wordt automatisch afgemeld als gedurende een bepaalde tijd na het inloggen op de Remote UI (UI op afstand) geen bewerkingen zijn uitgevoerd. U kunt de tijd instellen totdat de gebruiker is afgemeld. De time-out instellen na inloggen op de Remote UI (UI op afstand).
Deze instelling kan alleen worden opgegeven via de Remote UI (UI op afstand).
A392-0JE