Przesyłanie informacji o urządzeniu

Możesz przesyłać informacje o urządzeniu do urządzeń klienckich zarejestrowanych jako odbiorcy. Możesz również określić czas (godzina i minuta) po upływie którego informacje o urządzeniu będą przesyłane automatycznie. Aby przeprowadzić te czynności, należy się zalogować jako administrator. Dodatkowo, ze względu na wykorzystywanie szyfrowania TLS podczas przesyłania informacji o urządzeniu do urządzeń klienckich należy się upewnić, że skonfigurowano ustawienia TLS w urządzeniach klienckich przed przystąpieniem do przeprowadzania poniższych procedur. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
Jeżeli NI menadżera systemu i PIN urządzenia klienckiego różnią się od tych danych wprowadzonych dla hosta, informacji o urządzeniu nie można będzie przesyłać. Zmiana ID i PINu administratora systemu
Przygotowanie do przesyłania danych o urządzeniu może zająć kilka minut (również aktualizacja informacji po ich odebraniu może zająć nieco czasu). Nie należy wyłączać urządzenia do momentu zakończenia procesu przygotowywania lub aktualizacji danych. Może to spowodować awarię urządzenia.
Ekran aktualizacji ustawień zostanie wyświetlony na urządzeniu klienckim, które odbierze informacje o urządzeniu. Do zakończeniu aktualizacji nie można przeprowadzać żadnych zadań. Zaleca się przesyłanie informacji o urządzeniu w czasie, gdy urządzenie nie jest eksploatowane.

Ręcznie przesyłanie informacji o urządzeniu

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>  <Ręczne dostarczanie>.
3
Naciśnij <Włącz>, aby uzyskać informacje, które mają być przesłane i naciśnij <Dalej>.
Jeżeli wybrano <Włącz> dla <Ustawienia/Wartość Zapisu>, wyświetlony zostanie ekran określania czy przesyłać informacje o <Ustawienia Sieciowe> jako informacje o urządzeniu. Aby przesłać te informacje, naciśnij <Załączyć>  <OK>.
4
Wybierz odbiorców i naciśnij <Uruchom ręczne dos.>.
Informacje o urządzeniu są przesyłane. Po zakończeniu przesyłania, wyniki przesyłania zostaną wyświetlone w <Stan>.
Aby anulować przesyłanie, naciśnij <Anuluj>. Należy jednakże pamiętać, że aktualnie przeprowadzany proces przesyłania nie może być anulowany. Następny i kolejne procesy przesyłania zostaną anulowane.

Przesyłanie automatyczne o określonej godzinie

Możesz określić czas (godzina i minuta) po upływie którego informacje o urządzeniu będą przesyłane automatycznie. Dzięki konfiguracji godziny przesyłania (np. późno w nocy lub w święta) możesz zaktualizować informacje o urządzeniu bez wpływania na standardowe działania biznesowe.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>  <Ustawienia automa. dostarczania>.
3
Wybierz <Codziennie> lub <Wybierz Dni> i określ godziny przesyłania.
Dla <Codziennie>, wybierz liczbę i wprowadź czas.
Dla <Wybierz Dni>, wybierz dzień i wprowadź czas.
4
Naciśnij <Dalej>.
5
Naciśnij <Włącz>, aby uzyskać informacje, które mają być przesłane i naciśnij <Dalej>.
Jeżeli wybrano <Włącz> dla <Ustawienia/Wartość Zapisu>, wyświetlony zostanie ekran określania czy przesyłać informacje o <Ustawienia Sieciowe> jako informacje o urządzeniu. Aby przesłać te informacje, naciśnij <Załączyć>  <OK>.
6
Wybierz odbiorców i naciśnij <OK>.
Informacje o urządzeniu zostaną przesłane automatycznie o określonej godzinie.
Przesyłanie i aktualizacja informacji o urządzeniu
Informacje o urządzeniu mogą nie być przesyłane albo aktualizowane, jeżeli urządzenie klienckie przetwarza inne dane.
Jeżeli urządzenie klienckie nie może odbierać automatycznie przesyłanych informacji o urządzeniu o określonej godzinie, przesyłanie nie zostanie przeprowadzone ponownie aż do kolejnej, określonej godziny.
Odbieranie informacji o urządzeniu z różnych modeli drukarek wielofunkcyjnych Canon
Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane jako urządzenie klienckie, może ono odbierać informacje o urządzeniu z różnych modeli drukarek wielofunkcyjnych Canon, jeżeli dla <Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu> w <Ustawienia Odbioru> ustawisz <Wyłącz>. Należy jednakże pamiętać, że niektóre informacje mogą nie być przesyłane prawidłowo.
Wybór funkcji, dla których będą odbierane dane o urządzeniu
Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane jako urządzenie klienckie, możesz ograniczyć funkcje do odbierania danych, wybierając dla opcji <Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji> w menu <Ustawienia Odbioru> ustawienie <Wyłącz>.
Przywracanie poprzednich informacji o urządzeniu
Możesz przeprowadzić działania na urządzeniu klienckim, aby przywrócić informacje o urządzeniu, które obowiązywały przed przeprowadzeniem aktualizacji. Jednakże, nie możesz przywrócić informacji wcześniejszych. Wyłącznie informacje obowiązujące bezpośrednio przed aktualizacją mogą być przywracane. Należy pamiętać, że ustawienia dla <Ust. URL Wysył.> w <Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu> (<Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu>) mogą zostać usunięte, jeżeli dane dla <Wartość Ustawie./Rejes.> oraz <Książka adresowa> nie zostaną przywrócone jednocześnie. <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>
A39S-0J0