Importowanie/eksportowanie ustawień pojedynczo

Możesz wybrać poszczególne ustawienia do importowania lub eksportowania, takie jak listy adresowe w Książce adresowej lub ustawienia drukarki. Aby przeprowadzić te działania należy się zalogować jako administrator.
Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania pliku CSV Address Book w celu importowania, patrz Elementy Address Book.

Eksportowanie ustawień pojedynczo

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Naciśnij na [Data Management] i wybierz ustawienia do eksportowania.
Eksportowanie list adresowych
Eksportowanie ustawień urządzenia (ustawienia przekazywania, Książka adresowa, ustawienia ulubione funkcji wysyłania)
Eksport ustawień ulubionych Dostępu sieciowego
Eksport ustawień drukarki
Eksport informacji o papierze
4
Kliknij [Start Exporting].
5
Postępuj zgodnie z informacji na ekranie, aby określić miejsce zapisania danych.

Import ustawień pojedynczo

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Naciśnij na [Data Management] i wybierz ustawienia do importowania.
Importowanie list adresowych
Importowanie ustawień urządzenia (ustawienia przekazywania, Książka adresowa, ustawienia ulubione funkcji wysyłania)
Import ustawień ulubionych Dostępu sieciowego
Import ustawień drukarki
Import informacji o papierze
4
Kliknij [Start Importing]  [OK].
Urządzenie może wymagać resetowania, w zależności od importowanych ustawień. Ponownie uruchamianie urządzenia
A39S-0H7