Wyposażenie opcjonalne wspierające wybrane funkcje

Wyposażenie opcjonalne pozwalające używać funkcji wykańczających w urządzeniu jest następujące. Wybierz elementy opcjonalnego wyposażenia, które są istotne dla funkcji, z których chcesz korzystać.

Używanie funkcji sortowania

Funkcja
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Sortowanie
Grupa
Przesunięcie

Korzystanie z funkcji zszywania

Funkcja
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Zszywanie + Układanie (W narożu/podwójnie)
Zszywanie + Układanie
(Zszywanie zeszytowe)
Zszywanie + Grupowanie (W narożu/podwójnie)
Przytnij
*1
*1 Można używać wyłącznie, gdy zainstalowano „Booklet Trimmer-G”/„Booklet Trimmer-G” oraz „Two-Knife Booklet Trimmer-B”.

Używanie funkcji składania

Funkcja
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K*1
Perfect Binder-F
Składane na trzy (Z)
Składanie na trzy (C)
Składnie na pół
Składanie harmonijkowe na trzy (Z)
Składanie zeszytowe
Podwójne składanie równoległe
*1 Instalacja tej opcji wymaga „Staple Finisher-AF” lub „Booklet Finisher-AF”.

Używanie funkcji dziurkowania

Funkcja
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Dziurkowanie
*1
*1
*1 Można używać wyłącznie, gdy zainstalowano „Puncher Unit-BS”, „Puncher Unit-BT” lub „Puncher Unit-BU”.

Używanie funkcji składania

Funkcja
Staple Finisher-AF
Booklet Finisher-AF
Paper Folding Unit-K
Perfect Binder-F
Broszura zszywana zeszytowo
Dokładne oprawianie
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych funkcji, zobacz Funkcje przydatne do tworzenia materiałów i zarządzania nimi.
Niektóre funkcje wykańczania mogą nie być dostępne zależnie od rodzaju papieru. Obsługiwane typy papieru
A39S-04F