Odbieranie I-faksów

Gdy I-faks jest odbierany

Wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga na zielono. Po zakończeniu odbierania, dokument zostanie automatycznie wydrukowany i wskaźnik wyłączy się.
Aby anulować odbieranie, naciśnij  (Monitor stanu)  <Status Zadania>  wybierz <Przekazanie>  <Sprawdz. RX Zad. I-Faksu>  wybierz dokument <Anuluj>.
W przypadku odbierania podzielonego I-Faksu i braku możliwości odbioru jednej z kolejnych porcji danych możesz określić czas, po jakim odbieranie zostanie anulowane. Dane odebrane do tego czasu są drukowane. <Podziel. dane przekr. czasu RX>

Wyprowadzanie papieru

Przychodzący I-faks jest drukowany na papierze o tym samym formacie, co odebrany dokument. Jeżeli nie załadowano papieru o takim samym formacie, jak odebrany dokument, zostanie on wydrukowany zgodnie z ustawieniami funkcji <Wybierz Szufladę>. <Wybierz Szufladę>
Ręczne odbieranie I-faksów
Naciśnij  (Monitor stanu)  <Rejestr zadania> wybierz <Odbiór> <Sprawdz. RX Zad. I-Faksu>. Naciśnięcie opcji <Skrz. Odb. Faks/I-Faks> (Ekran <Strona główna>)  <Skrytka RX w pamięci>  <Skrytka RX Podziel. Danych> umożliwia sprawdzenie statusów odbioru podzielonych I-Faksów oraz wielkości ich danych.
WSKAZÓWKI
W czasie drukowania można również oszczędzać papier.
Podczas drukowania do odebranych dokumentów można dołączyć dodatkowe informacje, takie jak czas odebrania. <Drukuj stopkę strony RX>
A39S-0CU