Skanowanie

Skanowanie papierowych oryginałów umożliwia przekształcenie ich do postaci elektronicznej, np. PDF, czyli plików standardowo obsługiwanych przez komputery. Pliki te mogą być wysyłane jako załączniki wiadomości e-mail za pomocą urządzenia lub zapisywane na serwerze plików. W tym rozdziale opisano szereg przydatnych funkcji umożliwiających skanowanie oraz podstawowe czynności.

Wstęp do podstawowych działań

W tym rozdziale opisano ekran Podstawowych funkcji skanowania oraz ogólne metody wysyłania i zapisywania.
 

Wyraźne skanowanie

W tym rozdziale opisano metody rozwiązywania problemów, takich jak niewyraźne fotografie, nieczytelny tekst ze względu na ciemny papier oraz ciemne obramowanie wokół skanów.
 

Skanowanie różnych rodzajów oryginałów

Możesz efektywnie skanować wielostronicowe oryginały i oryginały złożone z wielu dokumentów.
 

Wydajnie, niezawodnie i bezpiecznie

W tym rozdziale opisano szereg funkcji przydatnych do zwiększenia wydajności pracy, unikania błędów i zwiększenia bezpieczeństwa.
 

Skanowanie z wykorzystaniem komputera

Jeżeli edytujesz zeskanowane dokumenty na komputerze możesz ułatwić sobie pracę zapisując pliki bezpośrednio w komputerze.
 
A39S-0AJ