Różne metody odbierania

Urządzenie można ustawić tak, aby tymczasowo zapisywało odebrane dokumenty bez konieczności ich drukowania. Sprawdzając i wybierając dokumenty, które chcesz drukować oszczędzasz papier. Dostępna jest również funkcja odbierania i zachowania prywatności poufnych dokumentów.
Jeżeli pliki z obrazami, które są dołączone do odebranych I-faksem dokumentów nie są zgodne z ty urządzeniem, nie będzie ona mogła przetwarzać tych plików (drukować, przekazywać lub zapisywać). Zamiast tego, pliki zostaną usunięte. W takim przypadku, wraz z tekstem odebranego I-faksu drukowane są nazwy usuniętych plików i komunikat „Żaden program nie może przetworzyć pliku załącznika.”.
 
 
 
 
A39S-0CW