<Generuj Plik>

Określ ustawienia generowania plików, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
<Generuj Plik> pojawia się, gdy zainstalowano opcjonalny moduł „Duplex Color Image Reader Unit-P”.

<Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Korzystając z <Skanuj i wyślij> lub <Skanuj i zapisz>, można ustawić poziom jakości obrazu w formacie pliku, jeśli wybrany został PDF (Compact) lub XPS (Compact).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.>
<Priorytet rozmiaru danych>, <Normalny>, <Priorytet jakości>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.
W przypadku wybrania opcji <OCR (Języki europejskie)> i <Kompresja> dla formatu pliku, ustawienie to jest wyłączone.
Jeżeli skanowany jest oryginał zawierający wiele kolorów, a dla typu oryginału wybrane jest ustawienie <Tekst>, rozmiar danych oraz jakość obrazu będzie się różnić w zależności od poziomu kompresji oraz wybranego poziomu jakości obrazu. Jednakże, jeżeli oryginał jest w czarno-biały lub ma tylko kilka kolorów nie ma znaczenia który poziom wybrał użytkownik.

<PDF (Limited Color) Resolution Settings>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Jeżeli dla funkcji <Skanuj i wyślij> albo <Skanuj i zapisz> jako format pliku wybrano PDF (słabe zabarwienie), możesz utworzyć mniejszy plik PDF, obniżając rozdzielczość.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. rozdzielczości PDF (Ograniczony kolor)>
<100x100 dpi>, <200x200 dpi>, <300x300 dpi>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Funkcja ta jest stosowana, gdy opcja <Typ Oryginału> jest ustawiona na <Tekst>, nawet jeśli opcja <Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.> jest ustawiona na <Priorytet jakości>. <Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.>

<Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Jeżeli wybrano <OCR (Z wysz. tekstu)> jako format dla plików typu <PDF>, <XPS> lub <OOXML>, można ustawić, czy wykorzystane ma zostać ustawienie Inteligentne skanowanie i skonfigurować liczbę znaków w Nazwie pliku dla opcji Automatyczny (OCR). Inteligentne Skanowanie to tryb, który ustala kierunek tekstu i obraca dane tak, aby dokument miał właściwą orientacją podczas przeglądania na komputerze. Automatyczne OCR w Nazwie pliku to tryb, który automatycznie wykorzystuje pierwszy tekst w dokumencie zeskanowanym (z wykorzystaniem funkcji OCR) do nadania mu nazwy. Nazwa pliku w Automatycznym (OCR) jest definiowana za pomocą ustawienia <Nazwa Pliku> w menu <Opcje> na ekranie Skanowanie i wysyłanie. Ustawianie nazwy pliku
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)>
<Inteligentne Skanowanie>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Maksy. liczba znaków dla Nazwy pliku>: od 1 do 24
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Nie można korzystać z trybu Automatycznie (OCR) w opcji Nazwa pliku oraz Zaszyfrowany PDF jednocześnie, w czasie wysyłania pliku.

<Ustawienia Śledzenia i wygładzania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Istnieje możliwość zmiany stopnia rozpoznawania rysunków kreskowych oryginału w czasie tworzenia pliku zawierającego grafiki konturowe.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Śledzenia i wygładzania>
<Grafiki Konturowe>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziom rozpoznania grafiki>: <Normalny>, <Pośredni>, <Wysoki>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziom Tła Obrazu>: <Priorytet rozmiaru danych>, <Normalny>, <Priorytet jakości>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli zwiększysz wartość w opcji <Poziom rozpoznania grafiki>, zwiększy się również rozmiar danych. Zaleca się najpierw skorzystanie z <Normalny> i jeśli rezultaty nie są zadowalające, można zwiększać poziom rozpoznawania aż do <Pośredni> lub <Wysoki>.
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.

<Ustawienia OOXML>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Możesz ustawiać poziom obrazu tła, poziom obrazu kolorowego i rozpoznawanie szerokości linii obrazu kolorowego w czasie tworzenia plików z wykorzystaniem formatu Office Open XML.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia OOXML>
<Poziom Tła Obrazu>: <Priorytet jakości>, <Standardowy>, <Priorytet rozmiaru danych>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziom Rozpoznania Koloru Obrazu>: <Wysoki>, <Standardowy>, <Nie Rozpoznane>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Rozp. Szer. Linii Kol. Obrazu>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.
Ustawienia kolorowego obrazu są dostępne jedynie w programie PowerPoint.

<Załącz obrazy tła do pliku Word>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Podczas generowania plików programu Word z zeskanowanych oryginałów, w plikach programu Word możesz usuwać obraz wykryty jako tło. Edycja w plikach programu Word jest łatwiejsza, ponieważ niepotrzebne obrazy są usuwane.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Załącz obrazy tła do pliku Word>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Podaj Minimalną Wersję PDF>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Można określić minimalną wersję podczas generowania pliku PDF.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Podaj Minimalną Wersję PDF>
<Nie Wprowadzać>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
W zależności od funkcji ustawionych dla pliku PDF, wersja może być wyższa niż określona za pomocą tego ustawienia.

<Format PDF do PDF/A>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Można tworzyć pliki PDF zgodne z PDF/A-1b. Zaleca się takie działanie w razie długiego przechowywania pliku, gdyż daje to gwarancję, iż jakość obrazu pliku PDF nie zmieni się wraz ze zmianą urządzenia lub oprogramowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Format PDF do PDF/A>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest połączone z następującymi ustawieniami domyślnymi:
<Format Pliku> w <Skanowanie i wysyłanie>
<Format Pliku> w <Skanowanie i zapisywanie>
<Format Pliku> w <Wyślij> w <Dostęp do zapis. plików>
<Format Pliku> w <Ustawienia przekazania>
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.
Jeżeli dla opcji <Format PDF do PDF/A> wybrano ustawienie <Włącz>, konfiguracja następujących funkcji PDF jest niemożliwa.
Szyfrowanie
Widoczne podpisy

<Optymalizuj PDF do Sieci>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Istnieje możliwość utworzenia pliku PDF, który wyświetla wyłącznie strony już pobrane, nawet jeżeli plik jest ciągle pobierany.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Optymalizuj PDF do Sieci>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.
Jeżeli dla opcji <Optymalizuj PDF do Sieci> wybrano ustawienie <Włącz>, ustawienie to może być używane wraz z poniższymi ustawieniami:
Podpisy urządzenia
Podpisy użytkownika

<256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Generuj Plik>
Podczas tworzenia szyfrowanego pliku PDF jako poziom szyfrowania możesz ustawić jedną z następujących pozycji: <Acrobat 3.0 lub późniejszy/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 lub późniejszy/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 lub późniejszy/128-bit AES> albo <Acrobat 10.0 lub równoważny/256-bit AES>. Jeżeli do konfiguracji poziomu szyfrowania wolisz użyć ustawienia <Acrobat 9.0 lub równoważny/256-bit AES>, zamiast <Acrobat 10.0 lub równoważny/256-bit AES>, użyj tego ustawienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF>
<Acrobat 9.0 lub równoważny>, <Acrobat 10.0 lub równoważny>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania I-faksów.
A39S-0K7