<Drukarka>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Określ ustawienia drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II)).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-

<Ograniczenie Zadań dla Drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukarka>
Jeżeli w tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, możesz narzucać ograniczenia w zakresie zadań przesyłanych ze sterownika drukarki.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ograniczenie Zadań dla Drukarki>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
A39S-0KC