<Wyślij>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji wysyłania.

<Raport Wydruków>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>
Drukuje szczegóły listy rejestracji dla ustawień wysyłania/odbierania.

<Ustawienia Wspólne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>
Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji wysyłania.

<Ustawienia E-mail/I-Faks>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>
Określ ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail oraz I-faksów.
A39S-0KH