<Zapisz pliki/Dostęp do plików>

Określ ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały lub używane przechowywane pliki.

<Ustawienia Wspólne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>
Określ wspólne ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały lub używane przechowywane pliki.

<Ustawienia Skrytki Pocztowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>
Określ ustawienia skrzynki pocztowej.
A39S-0KX