<Zarządzaj ustawieniami osobistymi>

Określ preferencje (Ustawienia osobiste) dla każdego użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Włącz używanie ustawień osobistych>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Zarządzaj ustawieniami osobistymi>
Wybierz, czy umożliwić zalogowanym do urządzenia użytkownikom możliwość korzystania z funkcji personalizacji, takich jak język wyświetlacza, ustawienia ułatwień dostępu i ekran wyświetlany po rozruchu/wznowieniu pracy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz używanie ustawień osobistych>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Zarządzaj ustawieniami osobistymi>
Wybierz sposób przetwarzania przez urządzenie ustawień osobistych użytkowników albo grup (informacje o ustawieniach użytkownika), jeżeli liczba użytkowników albo grup, których ustawienia urządzenie może zapisywać przekracza dopuszczalny limit.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników>
<Usuń najstarsze ustawienia użytkownika>, <Odrzuć nowe ustawienia użytkownika>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać informacje na temat danych usuwanych po skonfigurowaniu opcji <Usuń najstarsze ust. użytkowni.>, patrz Lista elementów, które można spersonalizować.
Aby całkowicie usunąć dane ręcznie, zamiast automatycznie, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika.
Informacja na temat limitu ustawień osobistych użytkowników albo grup (informacje o ustawieniach użytkownika) możliwych do zapisania w urządzeniu, patrz Specyfikacje systemu.

<Użyj domyślnego ekranu przy uruchomie./wznowie.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Zarządzaj ustawieniami osobistymi>
Zdecyduj, czy zezwolić każdemu użytkownikowi na ustawienie ekranu wyświetlanego po rozruchu/wznowieniu pracy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj domyślnego ekranu przy uruchomie./wznowie.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia zarządzania do osobis. użycia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Zarządzaj ustawieniami osobistymi>
Możesz ograniczyć ustawienia osobiste na ekranie <Strona główna>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia zarządzania do osobis. użycia>
<Zezwól na Rejestrowanie/Edytowanie osobistych przycisków>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Zezwalaj na używanie przycisków przesuwania podczas dostosowywania do osobistego użycia>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Zezwalaj na korzystanie z ustawień układu ekranu głównego podczas dostosowy. do osobistego użycia>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Zezwalaj na korzystanie z ustawień tapety podczas dostosowywania dla osobistego użycia>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
A39S-0LJ