<Ustaw. zabezpieczeń>

Określ ustawienia dla wzmacniania bezpieczeństwa urządzenia.

<Ustawienia uwierzytelniania/hasła>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ ustawienia dla wzmacniania efektywnego bezpieczeństwa hasła i funkcji uwierzytelniania.

<Ustawienia szyfrowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ ustawienia dla efektywnego szyfrowania zabezpieczającego.

<Ustawienia weryfikacji systemu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ czy korzystać z systemu weryfikacji i funkcji ochrony.
<Zweryfikuj system przy uruchomieniu>: Sprawdza zgodność oprogramowania sprzętowego i aplikacji MEAP gdy urządzenie jest uruchamiane.
<Wbudowana kontrola McAfee>: Usprawnia stabilność systemu podczas działania urządzenia za pomocą McAfee Embedded Control, aby zapobiec nieupoważnionym modyfikacjom lub wykonaniem programów. Dostępne tylko wtedy, gdy opcja <Zweryfikuj system przy uruchomieniu> ustawiona jest na <Włącz>.
 
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia weryfikacji systemu>
<Zweryfikuj system przy uruchomieniu>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Wbudowana kontrola McAfee>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Przy ustawieniu <Zweryfikuj system przy uruchomieniu>, urządzenie jest restartowane jeśli dokonana zostanie zmiana ustawienia z <Wyłącz>  <Włącz> lub po naciśnięciu <OK> bez zmiany ustawienia z <Włącz>. Aby zachować ustawienie <Włącz> bez restartowania urządzenia, naciśnij <Nie> na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij <Anuluj> na ekranie <Ustawienia weryfikacji systemu>.
Gdy dla opcji <Zweryfikuj system przy uruchomieniu> wybrano ustawienie <Włącz>
Uruchomienie trwa dłużej niż w przypadku wybrania dla niej ustawienia <Wyłącz>, ponieważ wykonywana jest weryfikacja systemu.
Następujące zdarzenia i wyniki są zapisywane w dzienniku zarządzania urządzeniem. Zarządzanie rejestrami
Zdarzenie
Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, weryfikacja aplikacji MEAP
Wynik
Udana, nieudana
Jeśli po włączeniu urządzenia na ekranie pojawi się kod błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Gdy dla opcji <Wbudowana kontrola McAfee> wybrano ustawienie <Włącz>
Po pierwszej konfiguracji tego ustawienia urządzenie potrzebować będzie kilku minut na ponowne uruchomienie.
Opcja <Monitor. weryf. systemu> zostanie wyświetlona na ekranie <Strona główna> i możliwe będzie jej użycie do sprawdzania, czy urządzenie działa prawidłowo lub sprawdzenia wpisów w rejestrze pod kątem nieupoważnionych operacji itp.
A39S-0LU