Hantera MEAP-program

Förutom att kontrollera detaljer och ändra inställningar, kan du uppgradera MEAP-programmen eller avinstallera dem genom att använda SMS-tjänsten i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
När du arbetar i SMS-skärmbilden ska du inte använda knappen [Back] i webbläsaren – i så fall kanske SMS-skärmbilden inte fungerar.
1
Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Service Management Service] på portalsidan.
3
Konfigurera inställningar på SMS-skärmen.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Maskinen serienummer visas. Använd numret när du hämtar en licensfil. Hämta licensfilen
Meny
Om du klickar på ett alternativ, öppnas hanteringssidan för alternativet.
[MEAP Application Management]: Hanteringen av installerade MEAP-program utförs främst på den här sidan.
[Install MEAP Application]: En sida för installation och uppdatering av MEAP-program visas. Installera MEAP-program
[System Management]: En sida för hantering av program och information relaterad till MEAP-systemet visas.
[Resource Information]
Visar använt utrymme, återstående utrymme och användningsfrekvens för utrymmet på lagringsenheten samt minne som används av ett MEAP-program och systemprogram.
[MEAP Application Management]
Visar ett MEAP-programs namn och version, datum för uppdatering, driftstatus och licensstatus.
Om du klickar på ett MEAP-programnamn visas detaljerad information, exempelvis företagets namn och minnesanvändningen för varje program som visas. Hantering av licenser utförs härifrån. Hantera licenser för MEAP-program
För driftstatus visas något av följande.
Om du klickar på knappen [Start] / [Stop] till höger om driftstatusen kan du starta/stänga av användningen av MEAP-programmet.
Om du klickar på [Uninstall] avinstalleras MEAP-programmet.
För licensstatusen visas något av följande.
[To Portal]/[Log Out]
Klicka för att visa Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida eller inloggningssida.
Starta eller avsluta användning av ett MEAP-program
Konfigurera MEAP-programmets autentiseringsinformation
Avinstallera ett MEAP-program
4
När du är klar med åtgärden, klicka på [Log Out].
När du stänger SMS-tjänsten, kom ihåg att logga ut. Om du stänger webbläsaren utan att logga ut, går det inte att använda SMS-tjänsten under en stund.
A39X-0SE