Installera MEAP-program

Innan du installerar ett MEAP-program, måste du hämta en licensfil via en dator. När du har hämtat licensfilen öppnar du SMS-tjänsten från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att installera MEAP-programmet.
Du kan kontrollera hur många program som är installerade och hur mycket hårddiskutrymme som används. Hantera MEAP-program
Om MEAP-programmet inte levereras med ett licensåtkomstnummer, tillhandahålls licensfilen av MEAP-programmets leverantör. Licensnyckeln och licensfilen som beskrivs i det här avsnittet är inte obligatorisk. För mer information, se handboken som medföljde respektive MEAP-program.
Beroende på MEAP-programmet kanske vissa villkor måste vara uppfyllda innan programmet installeras. För mer information, se handboken för det MEAP-program som ska användas.
Det högsta antal MEAP-program som kan installeras på den här maskinen är 19.

Hämta licensfilen

Följande information krävs för att hämta en licensfil:
Det licensåtkomstnummer som finns på MEAP-programmets förpackning.
Maskinens serienummer visas längst ned till vänster på skärmen när du trycker på  (Räknare-/enhetsinformation) eller på tangenten [Räknare-/enhetsinformation] * (modeller med upprätt kontrollpanel).
* Serienumret visas även på SMS-skärmbilden. Hantera MEAP-program
1
Öppna en webbläsare för att gå till http://www.canon.com/lms/license/
2
Följ anvisningarna på skärmen för att hämta licensfilen.
När du har hämtat licensfilen öppnar du SMS-tjänsten för att installera MEAP-programmet.

Installera programmet

1
Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Service Management Service] på portalsidan.
3
Klicka på [Install MEAP Application].
4
Klicka på [Browse...], ange programfilen och licensfilen och klicka på [OK].
Filer med tillägget "jar" är programfiler.
Filer med tillägget "lic" är licensfiler.
5
Välj en åtgärd som ska utföras efter installationen.
För att starta programmet efter installation, välj [Install and Start]. Om du inte vill starta programmet efter installationen, välj [Only Install].
6
Klicka på [Install]  [Yes].
När licensskärmen visas, bekräfta innehållet och klicka på [I Accept].
När installationen är klar, visas skärmen för hantering av MEAP-programmet.
Beroende på MEAP-programmet kan användarhandboken eller relaterad programvara laddas ner från följande webbadress. http://canon.com/fau/downloads
Du kan uppgradera MEAP-programmets version med samma procedur som för installationen. Stoppa MEAP-programmet på SMS-skärmen innan du installerar. Hantera MEAP-program
Den största lagringsenheten som program kan använda är cirka 4 GB.
Om maskinen utför nedstängningsprocessen när ett program installeras, visas ett felmeddelande på installationssidan för SMS, och installationen kan avbrytas. I så fall försöker du installera MEAP-programmet igen efter att du startat om maskinen (stäng av och slå på huvudströmbrytaren). Anvisningar om hur du stänger av och sätter på maskinen finns i Stänga av maskinen, Slå på maskinen.
A39X-0SC