Systemtillbehör

Genom att installera systemrelaterade alternativ kan du förbättra maskinens prestanda.

imagePRESS Server

imagePRESS Server är en skrivarstyrenhet som monteras på maskinens baksida. imagePRESS Server har stöd för Adobe Genuine PostScript 3 och PCL5e och passar i kontorsmiljöer där man ofta hanterar stora utskriftsvolymer, samt för användare som använder Adobe PostScript eller andra PostScript-program.

512 GB SSD

512 GB SSD är nödvändig när du använder speglingsfunktionen för Sats för minnesspegling.

Sats för minnesspegling

Med Sats för minnesspegling kan du säkerhetskopiera all information på maskinens lagringsenhet till den extra lagringsenhet (tillval). Även om en lagringsenhet skulle sluta fungera kan du komma åt den andra lagringsenheten för att reducera risken för dataförlust.

Filformat och behovet av tillvalsprodukter

Tillvalsprodukter kan krävas beroende på det filformat och den funktion du vill använda. Se följande tabell.
: Standardfunktion : Tillvalsprodukter krävs
Filformat (detaljerad inställning)
Scanna och skicka/Scanna och lagra
JPEG
TIFF
PDF (Kontur & utjämn.)
PDF (Begränsad färg)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (sökbar text))
PDF (Kryptera)
PDF (Enhetssignatur)
PDF (Användarsignatur)
PDF (Format till PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (sökbar text))
XPS (Enhetssignatur)
XPS (Användarsignatur)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Följande filformat kan användas med funktionen Åtkomst lagrade filer: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Om du vill skriva ut filer i andra format flyttar du filerna till datorn och skriver ut med t.ex. skrivardrivrutinen.
A39X-0SX