Fylla på flikpapper

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på flikpapper i papperslådan med hjälp av flikpappersmataren.
Du kan även fylla på papper i tillvalen "Stack Bypass-D", "POD Deck Lite-C", "POD Deck Lite XL-A", "Multi-drawer Paper Deck-E" och "Document Insertion Unit-R".

Typ av flikpapper

Det finns två sorters flikpapper: flikpapper för rätt ordningsföljd och flikpapper för omvänd ordningsföljd.
Flikpapper med rätt ordningsföljd
Flikpapper med omvänd ordningsföljd
När du fyller på flikpapper i papperslådan, fyll på flikpapper i omvänd ordningsföljd med utskriftssidan nedåt och flikarna på vänster sida.
Infoga flikpapper

Placera flikpapper i en papperslåda

För att ladda flikpapper i papperslådan krävs Tab Feeding Attachment-F.
1
Håll i papperslådans handtag och dra försiktigt ut den så långt det går.
2
Justera pappersledarnas läge.
Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den till vänsterkanten.
3
Förbered flikpappersmataren.
4
Montera flikpappersmataren och justera efter markeringen för A4.
Placera flikpappersmataren så att den är justerad efter markeringen för A4.
Vrid på knoppen för att fästa flikpappersmataren.
5
Fyll på flikpapper.
Fyll på flikpapperet med flikarna vända åt vänster.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (). Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
6
Justera frontstyrskenans position.
Lossa fixeringsskruvarna.
Tryck på den övre delen av den frontstyrskenan och skjut den tills den är justerad med flikpapperet.
Dra åt fixeringsskruvarna.
7
För in papperslådan ordentligt i maskinen.
8
Ange pappersformat och papperstyp.
För mer information om hur du anger pappersformat och papperstyp, se Ange pappersformat och typ för papperslådan. Om du inte ändrar inställningarna kan maskinen inte skriva ut ordentligt.
A39X-00W